Kundeklausul aftalt før 2016

En kundeklausul forhindrer dig i at tage arbejde hos din arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser, fx leverandører. Du må heller ikke have erhvervsmæssig kontakt med dem eller på anden vis udføre arbejde for dem. Klausulen gælder fra du fratræder og derefter i den periode, der er aftalt.

Pas på, hvad du aftaler

Det er nemlig tilladt at aftale alt. Bare det ikke er i strid med loven.

Kontakt os derfor altid, inden du skriver under på en klausul.

Er du ikke funktionær, kan aftalelovens § 36 måske redde dig, hvis du har skrevet under på en helt urimelig kundeklausul. Men der skal meget til, før domstolene tilsidesætter aftaler om geografisk og tidsmæssig udstrækning af en klausul.   

For funktionærer gælder der særlige krav, som vi gennemgår længere nede.

Bod

Typisk er der fastsat en konventionalbod. Boden er et beløb, du skal betale til din tidligere arbejdsgiver, hvis du overtræder klausulen. Selvom du har betalt bod, gælder klausulen stadig. Fortsætter du med at overtræde klausulen, kan du derfor komme til at betale bod flere gange.

Domstolene vil måske nedsætte boden, hvis aftalen er urimelig.

Hvornår gælder klausulen?

En kundeklausul gælder, uanset hvem der opsiger ansættelsen.

Lov om forretningshemmeligheder

Husk også at lov om forretningshemmeligheder altid gælder.

Funktionærlovens krav til kundeklausuler

Funktionærlovens § 18a gælder for kundeklausuler, der er aftalt den 15. juni 1999 eller senere. Loven bestemmer, at en kundeklausul kun er gyldig, hvis du har været i kontakt med kunden i de sidste 18 måneder før opsigelsen, eller hvis din arbejdsgiver forud for opsigelsen har meddelt dig skriftligt, at kunden er omfattet af klausulen.

Dit krav på kompensation

Det skal fremgå af kundeklausulen, at du modtager en kompensation på mindst 50 % af din månedsløn.

Du har krav på at få udbetalt kompensationen månedsvist, i det antal måneder klausulen gælder.

Du får ikke kompensation for kundeklausulen, hvis du også modtager kompensation for en konkurrenceklausul eller hvis du bliver berettiget bortvist. Men klausulen gælder stadig.

Din arbejdsgiver må modregne

Din arbejdsgiver må modregne løn fra andet passende arbejde i din kompensation. Din uddannelse og erhvervserfaring afgør, hvilket arbejde, der er passende.

Du er forpligtet til aktivt at søge andet passende arbejde i den tid, klausulen gælder. Noter derfor hvilke jobs, du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulen

Du kan ikke som lønmodtager opsige en kundeklausul.

Din arbejdsgiver kan derimod opsige klausulen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Korte ansættelser

Fratræder du, inden du har været ansat i 3 måneder, gælder klausulen ikke. Du har derfor ikke krav på kompensationen.

Hvis du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i højst 6 måneder, kan klausulen maksimalt gælde i 6 måneder.

Relevante love

Aftaleloven

Lov om forretningshemmeligheder

Funktionærloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Ny lov om ansættelsesklausuler fra 2016

Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler. Loven gælder for klausuler, der bliver aftalt den 1. januar 2016 og senere.

Læs mere om kundeklausuler efter de nye regler.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket