Job- og medarbejderklausul

En jobklausul er en aftale, din arbejdsgiver indgår med andre virksomheder. En medarbejderklausul  er derimod en aftale, din arbejdsgiver indgår med andre ansatte. Begge aftaler begrænser dine muligheder for at blive ansat i en anden virksomhed.

Krav til job- og medarbejderklausuler

Klausulerne gælder kun, hvis de fremgår af en skriftlig aftale.

Aftalen skal oplyse:

  • hvilke begrænsninger, der er i dine jobmuligheder.
  • om din ret til kompensation.

Kontakt os altid, inden du underskriver en klausul.

Dit krav på kompensation

Kompensationen skal udgøre mindst 50 % af din månedsløn.

Du har krav på at få udbetalt kompensationen månedsvist i det antal måneder, klausulen begrænser dine jobmuligheder.

Du skal være fratrådt, før du kan kræve kompensation.

Du får ikke kompensation, hvis du også modtager kompensation for en konkurrenceklausul eller en kundeklausul.

Du får ikke kompensation, hvis du bliver berettiget bortvist. Men klausulen gælder stadig i visse situationer.

Eksempel:

John har en klausul i sin kontrakt, som hindrer ham i "tage dig med". Du har en aftale i din kontrakt, som opfylder kravene herover. Da John får nyt arbejde, vil han gerne have dig med. Men på grund af klausulen må han ikke anbefale dig til sin nye arbejdsgiver eller opfordre dig til at søge derover.

Situation 1:

Du arbejder videre. Du får ikke kompensation, fordi du ikke opfylder kravet om at være fratrådt.

Situation 2:

Du vælger at sige dit job op, uden at dette har noget at gøre med John. Du får kompensation i det antal måneder, klausulen begrænser dine jobmuligheder. Nu opfylder du jo kravet om at være fratrådt.

Din arbejdsgiver må modregne

Din arbejdsgiver må modregne løn fra andet passende arbejde i din kompensation. Passende arbejde er alle jobs, som matcher din uddannelse eller din erhvervserfaring.

Du har pligt til aktivt at søge andet passende arbejde. Husk at notere, hvilke stillinger du søger.

Din arbejdsgiver kan opsige klausulerne

Du kan ikke som lønmodtager opsige en jobklausul eller en medarbejderklausul.

Men din arbejdsgiver kan opsige klausulerne. Det skal ske med det opsigelsesvarsel, du har krav på efter 3 måneders ansættelse. Dog kan varslet ikke blive længere end 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Korte ansættelser

Har du været ansat i 3 måneder eller mindre, gælder klausulen ikke, og du har ikke krav på kompensation.

Har du været ansat i højst 6 måneder, kan klausulen maksimalt gælde i 6 måneder.

Virksomhedsoverdragelse

Sker der virksomhedsoverdragelse må jobklausuler og medarbejderklausuler virke i op til 6 måneder, uden du får en skriftlig aftale eller krav på kompensation.

Hvem har forbuddet?

Har du forbud mod at tage dine kolleger med, er du ikke omfattet af reglerne. Så er det jo dine kollegers jobmuligheder, der er begrænsede.

Relevante love

Lov om jobklausuler

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Ny lov om ansættelsesklausuler fra 2016

Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler. Loven gælder for klausuler, der bliver aftalt den 1. januar 2016 og senere.

Læs mere om jobklausuler efter de nye regler.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket