Må min arbejdsgiver opkræve et gebyr til en anden fagforening?

Flere medlemmer har oplevet, at deres arbejdsgiver trækker dem i løn for et gebyr til en fagforening, de ikke er medlem af. Men det må din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke.

Gebyret bliver fx kaldt "administrationsbidrag til vedligeholdelse af overenskomsten". Gebyret skulle angiveligt dække de udgifter, den pågældende fagforening har til at forhandle og vedligeholde overenskomsten på området.

Retten i Glostrup har dog dømt 3F for ulovlig opkrævning af netop et sådant gebyr.

Som anført i dommen, er det som udgangspunkt i strid med artikel 1, i tillægsprotokol af 20. marts 1952 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at opkræve gebyrer i en ansats løn. Medmindre fagforeningen kan dokumentere, at gebyret står i rimeligt forhold til de faktiske udgifter, fagforeningen har til at vedligeholde overenskomsten.

Det er også et krav, at ordningen er tilpas gennemsigtig, så den enkelte ansatte kan efterprøve, hvordan beløbene bliver brugt.

Som dommen over 3F tydeligt viser, er det ikke så enkelt at opfylde disse 2 betingelser.

Dertil kommer, at det kan være i strid med foreningsfrihedsloven at opkræve gebyrer til en fagforening, man ikke har ønsket at være medlem af.

Trækker din arbejdsgiver et gebyr i din løn, bør du derfor kontakte os.  

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket