Jeg bliver presset til at skifte fagforening, hvad gør jeg?

Som lønmodtager i Danmark kan du frit vælge, om du ønsker at være medlem af en fagforening og i givet fald hvilken. Dette følger dels af Menneskerettighedskonventionen, dels af foreningsfrihedsloven.

Hvis du er offentligt ansat, er du desuden omfattet af lighedsgrundsætningen, som forbyder offentlige arbejdsgivere at forskelsbehandle ansatte, også i relation til valg af fagforening.

Det er derfor helt op til dig, hvor du ønsker at være medlem, og dit valg må ikke påvirke din ansættelse.

Bliver du presset til at vælge en bestemt fagforening, så kontakt os.

Vi vil både rådgive dig i situationen og tilbyde dig at føre en sag om fagforeningsfrihed ved domstolene for at sikre din ret til frit at vælge fagforening.

Du vælger nemlig selv, hvilken fagforening du vil være medlem af.

Læs om John, der var udsat for fagforeningstvang ifølge Landsretten.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket