Landsret afsiger dom om fagforeningstvang

John Knudsen fra Odsherred blev fyret, fordi han nægtede at skifte fra Det Faglige Hus til 3F, mens han var ansat i et flytankningsfirma i Københavns Lufthavn. Det var i strid med foreningsfrihedsloven, fastslår Østre Landsret, der hermed har omstødt en dom fra Københavns Byret.

Foto: Advokat Morten Skov Tornbo

Det er Det Faglige Hus, der har ført sagen for John Knudsen, og sagen har været undervejs i retssystemet i 4 år, før Østre Landsret nu har afgjort sagen til 54-årige John Knudsens fordel.

”Jeg er uddannet som tømrer og bygningskonstruktør og faldt ved en tilfældighed over den ledige stilling i lufthavnen, da jeg i 2019 stoppede i et job som beregner. Jeg har været medlem i Det Faglige Hus i en årrække og har aldrig oplevet, at mit fagforeningsmedlemskab var et problem.”

”I lufthavnen kom jeg på oplæring med kassereren i den faglige klub, der ville have mig som medlem. Jeg ville da gerne betale et par hundrede kroner om måneden til klubben, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi klubkontingentet blev trukket på lønnen sammen med fagforeningskontingentet til 3F. Jeg skulle være medlem af 3F,” fortæller John Knudsen.

Mobningen tog fart

Kort efter indkaldte den faglige klub til fagligt møde, og John fik besked på, at han ikke skulle deltage. Efter mødet fik han forelagt nogle mødenotater fra en af mødedeltagerne, og John kunne konstatere, at hans navn blev nævnt.

Efter mødet begyndte mobningen for alvor at tage fart. Blandt andet rejste kollegerne sig demonstrativt og gik, når John kom ind i kantinen, og en dag var hans bilnøgler forsvundet fra personaleskabet.

”Jeg kunne jo bare have låst skabet af, vil nogen sige. Men firmaet ligger inde midt i lufthavnen, og sikkerhedsforanstaltningerne er så store, at det kun er os ansatte, der har adgang. Når vi skulle ud og tanke, måtte vi ikke have mobiltelefoner med, så de lå jo også bare på bordene i kantinen. Det var meget ubehageligt at være på arbejdspladsen, og til sidst kontaktede jeg Det Faglige Hus.”

Den daværende driftsleder skrev blandt andet i en mail til John, at ”hele situationen er en smule betændt. Der er meget på spil.” Der blev holdt et 1,5 timer langt møde mellem driftslederen, John og advokaten fra Det Faglige Hus om Johns ansættelsessituation, fordi han ikke ville skifte fagforening samt driftslederens frygt for, at kollegerne ville nedlægge arbejdet af samme grund.

John var herefter sygemeldt i 3 måneder, og blot 3 dage efter raskmeldingen blev han fyret.

Godtgørelse på 6 måneders løn

John blev i landsretten tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneder løn, fordi firmaet ved afskedigelsen af John har handlet i strid med foreningsfrihedsloven. Det var Morten Skov Tornbo fra Det Faglige Hus, der var advokat på sagen:

”Nu førte jeg ikke selv sagen i Københavns Byret, men i Landsretten førte vi et nyt vidne, og det var min klare opfattelse, at Johns forklaring var meget troværdig og hang logisk sammen med vores bevisførelse.

Omvendt var der flere punkter, hvor arbejdsgiverens bevisførelse ikke hang sammen og dermed understøttede, at det netop var fagforeningsproblematikken, der var problemet for arbejdsgiver. Bl.a. havde arbejdsgiver ansat nye medarbejdere uden at tage højde for Johns tilbagevenden.

Netop Johns tilstedeværelse på arbejdspladsen synes at være problematisk for arbejdsgiver, så længe John ikke ville skifte til 3F. Da John raskmeldte sig og fortsat ikke ønskede at skifte fagforening, blev han opsagt kort efter.”

Ingen skal bestemme mit valg af fagforening

John Knudsen arbejder i dag som tømrer og udfører også opgaver som konstruktør: ”Det har heller ikke været sjovt, mens sagen har stået på, men omvendt er det ikke i orden, at andre vil bestemme, om jeg skal stå i den ene eller anden fagforening.

Det med erstatningen har ikke haft nogen betydning for mig. Jeg var bare så harm over, at sådan noget kan foregå på en dansk arbejdsplads, og at der findes folk, der ikke vil indordne sig under de regler, der gælder for resten af samfundet,” siger John Knudsen.

Mere info

Læs også svaret på disse 3 spørgsmål om emnet:

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket