Medlem fik stor erstatning for forskelsbehandling

Et af det Faglige Hus’ medlemmer var meget gerne mødt frem i byretten for at kigge den tidligere HR-chef i øjnene. Sagen kom aldrig i retten, for Det Faglige Hus vandt sagen på en teknisk knockout af modparten. Det udløser en godtgørelse på 400.000 kr. til medlemmet.

Foto: Advokat Lars Gadgaard

Det var en på alle måder besynderlig sag, der blev afgjort, da advokat i Det Faglige Hus, Lars Gadgaard fik Procesbevillingsnævnets ord for, at 2 afgørelser fra henholdsvis byretten og landsretten ikke kunne indbringes for Højesteret.

Forhistorien var nemlig også besynderlig og handlede om et it-firma, der partout også ville skille sig af med sekretæren til den chef, der netop var blevet afskediget.

Fleksjob pga. dårlig ryg

”Jeg var var på grund af min dårlige ryg ansat i et fleksjob igennem 7 år, hvor jeg var en slags ”blæksprutte” på diverse kontoropgaver, herunder sekretær for min chef. Han sygemeldte sig og fratrådte, og kort efter fik jeg den 1. november 2019 et brev fra HR-chefen, der pr. 1. februar året efter ville ændre min arbejdstid fra om formiddagen til om eftermiddagen. Eller se det som en opsigelse.

”Både min læge og fleksjobkonsulenten forsøgte af forklare min arbejdsgiver, at dette ikke var muligt på grund af mit handicap, men HR-chefen stod fast på, at hvis jeg ikke ville ændre arbejdstid, så skulle jeg betragte hendes brev som en fyreseddel,” fortæller kvinden, der var sygemeldt fra sit job under hele forløbet.

Hun kontaktede Det Faglige Hus, hvor advokat Lars Gadgaard ligeledes løb panden mod en mur. Firmaet måtte dog anerkende, at den nu afskedigede medarbejder havde krav på løn i en opsigelsesperiode på 6 måneder, men afviste enhver snak om brud på forskelsbehandlingsloven.

Tog ikke hensyn til medlemmets handicap

”Så stævnede vi arbejdsgiveren med krav om en godtgørelse svarende til et års løn, fordi arbejdsgiveren ved opsigelsen ikke tog hensyn til medlemmets handicap.

Men der kom aldrig et processkrift fra modpartens advokat, og da han overskred den frist, som byretten havde sat, afsagde byretten en udeblivelsesdom, der faldt ud til vores fordel. Men det var kun begyndelsen,” fortæller Lars Gadgaard:

”Min modpart bad Byretten om at få sagen genoptaget igen, hvilket Byretten bevilgede. Så gik jeg til Landsretten, da jeg ikke mente, at kriterierne for en sådan genoptagelse var opfyldt. Landsretten var enig med mig og ændrede byrettens afgørelse om genoptagelse, så udeblivelsesdommen stod ved magt,” fortæller Lars Gadgaard.

Sidste punktum var dog ikke sat. Modparten bad Procesbevillingsnævnet om at få spørgsmålet vurderet ved Højesteret, men nævnet var enig med Det Faglige Hus, at sagen ikke var så principiel, at den skulle over Højesteret.

Godtgørelse på ca. 400.000 kr.

Udeblivelsesdommen står derfor ved magt. Det byder, at vores medlem har fået en godtgørelse på 377.000 kr. samt 31.000 kr. i renter. Efter 3 måneders ledighed fik hun den 1. september 2020 et nyt kontorjob, som hun er virkelig glad for:

”Jeg er da også glad for godtgørelsen, selv om jeg gerne havde ville have haft en egentlig retssag. For det første er jeg sikker på, at vi havde vundet sagen, og for det andet ville jeg gerne have set den tidligere HR-chef i øjnene. Omvendt var det vigtigste at have en fagforening i ryggen, der har støttet mig igennem hele forløbet.”

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket