Flashbacks til tortur var en psykisk arbejdsskade

Det Faglige Hus hjalp tidligere torturoffer med at få anerkendt en psykisk arbejdsskade, der opstod efter en operation i håndleddet for karpaltunnelsyndrom.

Foto: Advokat Britta Thorsø

Det er uhyre sjældent, at psykiske gener anerkendes som en følge af en erhvervsbetinget lidelse, men en gang i mellem lykkes det.

Et af vores medlemmer, som ønsker at være anonym, var så uheldig at få karpaltunnelsyndrom på sit arbejde. En sygdom som ofte opstår ved gentagne monotone håndbevægelser, og som fører til smerter og problemer med at bruge hånden.

Sygdommen kan ofte behandles med en simpel operation i håndleddet, men i medlemmets tilfælde resulterede operationen i varige smerter.

Flashbacks til torturtraume

Samtidig udløste operationen flashbacks til det torturtraume, som medlemmet havde oplevet i sit hjemland, selvom han ikke tidligere havde haft psykiske gener, efter han kom til Danmark i 2004.

Den tortur han var udsat for i sit hjemland bestod blandt andet i ophængning i armene, og i at han blev snittet og brændt med cigaretter på armene. De smerter, han fik efter operationen, blev derfor af hans krop genkendt som tortur og udløste flashbacks og betydelige psykiske gener.

Vi hjælper dig, hvis du kommer til skade på dit arbejde.

Medlemmet fik i første omgang kun anerkendt den fysiske arbejdsskade. Advokat i Det Faglige Hus, Britta Thorsø, fik dog Ankestyrelsen til at genoptage sagen, idet hun sendte dokumenter fra medlemmets asylsag ind.

Asylsagen påviste den store sammenhæng mellem de smerter, operationen havde udløst, og dem som torturen havde udløst.

”Psykiske følger af en fysisk arbejdsskade bliver sjældent anerkendt som en arbejdsskade,” forklarer advokat Britta Thorsø, som er glad for, at det lykkes at få de psykiske gener anerkendt i netop denne sag.

”Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om en unik sag. Vi sætter en ære i at se på hver sag for sig, og vi er parate til at slås alt, hvad vi kan, for at vores medlemmer får det, de har krav på,” afslutter advokat Britta Thorsø.

Ny afgørelse giver stor erstatning

Ankestyrelsen lagde i den nye afgørelse især vægt på, at smerterne efter operationen var de samme, som medlemmet havde oplevet ved torturen.

Derudover lagde Ankestyrelsen vægt på, at der var tidsmæssig sammenhæng mellem operationen og de psykiske følger, samt at medlemmet ikke havde nogen psykiske symptomer, før han fik et arbejdsbetinget karpaltunnelsyndrom.

Læs om, hvordan en retssag foregår i Det Faglige Hus

Medlemmet er i dag på førtidspension og venter nu på at få oplyst den endelige erstatning for varigt mèn og erhvervsevnetab. Erstatningen efter den nye afgørelse forventes at give yderligere mellem ca. 2,5 og 3 mio. kr.

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået.