Bozena fik frossen skulder som arbejdsskade

Det har krævet masser af tålmodighed, men advokat Hans Riser i Det Faglige Hus holdt stædigt fast, indtil Bozena Tryskuc til sidst fik anerkendt sin skulderlidelse som en arbejdsskade. Nu er hun også tilkendt fleksjob og har fået et arbejde inden for en helt anden branche.

Foto: Bozena Tryskuc

8 års ensformigt arbejde med at pakke potteplanter i et fynsk gartneri havde sin pris i form af en frossen skulder for 53-årige Bozena Tryskuc. Men der skulle alligevel kæmpes ved adskillige instanser, inden hun til sidst fik anerkendt skulderlidelsen som en arbejdsskade.

Bozenas job i gartneriet foregik ved et bord, der ikke kunne hæves og sænkes, og hun flyttede potteplanter i forskellig størrelse og vægt fra bordet og over i kasser.

Når hun pakkede de små potter i kasser med 15 stk., håndterede hun op til 960 planter i timen, mens der for de store planter var tale om 192 planter i timen. Efter pakningen satte hun kasserne i en container, hvor nogle af hylderne var over Bozenas skulderhøjde.

Det ensformige arbejde med mange løft udviklede sig til en frossen skulder, der ikke optræder på listen over anerkendte arbejdsskader. Der forelå således også flere forskellige lægelige vurderinger, da den ødelagte skulder blev anmeldt som en arbejdsskade i 2016.

Sagen måtte forbi byretten

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) nægtede at anerkende Bozenas lidelse, og Ankestyrelsen nåede frem til samme resultat. Advokat i Det Faglige Hus, Hans Riser, gav imidlertid ikke op og stævnede Ankestyrelsen ved byretten, idet han stillede spørgsmål ved den diagnose, som både AES og Ankestyrelsen havde lagt til grund for deres afgørelser.

Stævningen gav pote, idet byretten hjemviste sagen til AES til fornyet behandling i form at 2 nye sager med henblik på at få revurderet Bozenas diagnose. Arbejdsskadesagen blev endnu en gang afvist i både AES og i Ankestyrelsen, og så måtte Hans Riser tilbage til byretten i Odense.

Denne gang bad byretten Retslægerådet om en udtalelse. Rådet vurderede, at der var en årsagssammenhæng mellem den frosne skulder og Bozanas arbejde i gartneriet, og da et flertal i Erhvervssygdomsudvalget nåede til samme konklusion, har AES efter 6 år nu afgjort, at skulderlidelsen er en arbejdsskade.

Mén-erstatning på 87.500 kr.

Bozena fik i første omgang tilkendt en mén-erstatning på 87.500 kr., mens hun først senere får besked om størrelsen af en evt. erstatning for tab af erhvervsevne. Bozena er under det 6 år lange sagsforløb blevet tilkendt fleksjob og er i dag beskæftiget med bogindbinding 9 timer om ugen fordelt over 3 dage.

Advokat Hans Riser undrer sig over, at han skulle omkring både byretten og Retslægerådet, før Bozenas sag blev forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsudvalg, der afgør hvilke lidelser og skader, der skal figurere på listen over arbejdsskader.

Erhvervssygdomsudvalget bad allerede i årsredegørelsen for 2016 at få forelagt flere sager med skulderlidelser.

Bozena Tryskuc er glad for, at hun til sidst fik medhold i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

”Jeg har i Det Faglige Hus fået den bedste hjælp, som jeg kunne få. Jeg kendte i forvejen ikke til mine rettigheder og mine muligheder for at få anerkendt min ødelagte skulder som en arbejdsskade, og uden Hans Risers hjælp var jeg aldrig kommet igennem dette her. Han har gjort et rigtig godt stykke arbejde,” siger Bozena Tryskuc.

Vi hjælper også dig

Har du spørgsmål om en arbejdsskade, kan du kontakte os på tlf. 7610 9306.

Læs også om, hvordan du anmelder en arbejdsskade.

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket