Stella sagde nej til forlig i bortvisningssag

Stella Kristjánsdóttir var i foråret 2017 så presset både arbejdsmæssigt og privat, at hun udeblev fra en vagt. Hun fik en skriftlig advarsel for kort efter at blive bortvist fra jobbet. Nu har byretten i København underkendt bortvisningen. Arbejdsgiveren havde nemlig også i rod i sine ting.

Foto: Stella Kristjánsdóttir.

Fotograf: Michael Vienø

Stella Kristjánsdóttir behøvede ikke lang tid til at beslutte sig, da hun skulle tage stilling til et tilbud om forlig i en bortvisningssag. Trods risikoen for at tabe det hele på gulvet i byretten, blev det et klart nej til at forliges.

”Min tidligere arbejdsgiver, Københavns Kommune, ville betale et beløb for at få sagen lukket. Nu har jeg fået dobbelt så meget i efterbetaling i løn, pension og feriepenge, men vigtigst af alt. Jeg har byrettens ord for, at bortvisningen ikke var berettiget,” siger Stella Kristjánsdóttir, 44 år.

Bortvist pga. manglende lægeerklæring 

Hun havde været ansat som pædagog på et opholdssted under Københavns Kommune i et halvt år, da hun i foråret 2017 fra den ene dag til den anden dag blev enlig forsørger på fuld tid for en datter på 4 år. Som enlig forsørger var det svært at få hverdagen til at hænge sammen med et job med skiftende arbejdstider.

”Jeg kom selv med et forslag til, hvordan vi kunne tilrette mine vagtplaner, så tingene kunne fungere, men det blev afvist at lederen på opholdsstedet.”

Hun fik kort efter en skriftlig advarsel for ikke at møde op til en weekendvagt, og blot en måned senere blev hun bortvist for ikke at have indhentet en lægeerklæring inden for den fastsatte frist.

Problemet var imidlertid, at Stella aldrig fik besked om nogen af delene, fordi hendes e-boks var nede efter et hackerangreb. Det havde hun under overværelse af en advokat fra Det Faglige Hus givet besked om under en tjenstlig samtale.

En lukket e-boks

”Jeg brugte måneder på at få min E-boks op at køre igen. Først efter noget tid fandt de ud af, at jeg som islænding og udenlandsk statsborger ikke kan retablere e-boks online, men skal møde op i Borgerservice med pas og alt mulig andet. Men da var det for sent i forhold til kommunens varsler,” fortæller Stella.

Det var advokat Songül Al-Saadi fra Det Faglige Hus, der førte sagen for Stella i byretten og her kunne dokumentere, at kommunen på grund af mangelfuld kommunikation ikke havde haft helt styr på deres egne ting. Stella havde derfor i realiteten kun haft halvanden dag til at aftale tid hos lægen og få udarbejdet en lægeerklæring.

Efterbetalt løn, pension og feriepenge

Byretten er enig i, at der var grundlag for at give en skriftlig advarsel og iværksætte en afskedigelsessag, men at der ikke var hjemmel til at bortvise Stella og stoppe lønudbetalingen med omgående virkning. Hun får derfor efterbetalt løn, pension og feriepenge for hele opsigelsesperioden.

”Bortvisningen var et hårdt slag, og jeg gik også ned med stress bagefter. Jeg har været igennem et længere behandlingsforløb og er først nu klar til at arbejde fuldtid igen. Men det er dejligt at have papir på, at jeg har fået en skidt behandling," siger Stella.

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået.