Brandmand blev bortvist efter 36 års tjeneste

Brandmand Tommy Bæhr fik en arbejdsskade under kursus i højderedning, men Roskilde Brandvæsen fandt en god løsning, så Tommy kunne blive i sit job. Halvandet år senere fik piben en anden lyd.

Foto: Tommy Bæhr

For 62-årige Tommy Bæhr blev afskeden med kollegerne i Roskilde Brandvæsen anderledes, end han nogensinde havde forestillet sig. Efter 36 års tjeneste måtte han nemlig stå model til både en uberettiget bortvisning og en usaglig afskedigelse.

”Jeg har været brandmand i Roskilde i næsten hele mit voksenliv. For nogle år siden efterlyste de 5-6 mand, der frivilligt meldte sig til uddannelsen som højdereddere. Jeg meldte mig ikke. Så indgik Roskilde en aftale med Lejre Kommune om højderedningsopgaver, og nu var det så obligatorisk for os alle at tage uddannelsen.”

Frit fald på 2-3 meter

”Jeg ved ikke, om det var mig eller udstyret, der er årsagen, men under en af øvelserne fik jeg pludselig et frit fald på 2-3 meter. Mit fald blev stoppet brat af sikkerhedslinen, og det ryk bevirkede, at jeg fik forstrækninger i ryggen og i hoften. Desuden får jeg flashbacks og begynder at ryste bare ved at stå op på en stol,” fortæller Tommy.

Episoden blev anerkendt som en arbejdsskade, og den daværende operative leder var indstillet på, at Tommy skulle fortsætte i sit job. Han var fortsat med på akutudrykninger, men var der tale om opgaver med højder, kunne han bytte funktion med en af sine kolleger.

Denne ordning fungerede fint i halvandet år, indtil brandvæsnet fik en ny operativ leder. Hans holdning er, at alle skal kunne det samme, så Tommy blev pillet ud af akut-vagterne og skulle fremover udføre forefaldende opgaver som vask af røgdykkermasker og brandtøj, gulvvask i garager samt samling af røgdykkermasker og lungeautomater. Tommy skulle heller ikke overnatte ved døgnvagterne, men måtte af hensyn til sin ryg køre hjem og sove i sin egen seng.

Ny ledelse var helst fri for Tommy

Der var dog ingen tvivl om, at ledelsen helst var fri for Tommy. To dage efter, at Tommy havde fået forelagt en fratrædelsesaftale, mødte han om lørdagen ind på sin første weekendvagt efter den nye ordning. Der var der ingen briefing om morgenen, og hverken Tommy eller kollegerne kunne finde hans arbejdsseddel.

Da der denne dag samtidig var lukket for vandet, fordi der skulle installeres en ny vaskemaskine til brandslanger, var det begrænset, hvad Tommy kunne lave. Klokken 14 drog han derfor hjem.

Ugen efter blev han indkaldt til tjenstlig samtale med henblik på bortvisning, fordi han efter ledelsens mening ”uden lovlig grund og uden ledelsens tilladelse” havde forladt arbejdspladsen 2 timer før arbejdstids ophør.

Bortvisning blev annulleret

Det Faglige Hus ville ikke anerkende hverken bortvisning eller opsigelse, men det var først, da advokat Raji Kiruba varslede en stævning med et krav på næsten 1 million kr., at man fik Roskilde Brandvæsen i tale.

Bortvisningen blev annulleret. Tommy blev genansat med tilbagevirkende kraft, men samtidig opsagt på almindelige vilkår med i løn i opsigelsesperioden på 6 måneder og 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse.

”Jeg er tilkendt Arne-pension, men den kan jeg først få, når jeg bliver 64. Nu har jeg så søgt om seniorpension.  Jeg har det dårligt med hele forløbet og den måde, de behandlede mig på. Det er mærkeligt, at man ikke skal stå op til noget om morgenen længere.

Jeg har altid gået mindst 10.000 skridt om dagen, men det er svært at motivere sig selv til det lige nu. Men hjælpen fra Det Faglige Hus har været suveræn. Den fås ikke bedre,” siger Tommy Bæhr.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket