Landsretten skal afgøre tvist om hjemmearbejde

Er det en arbejdsskade, eller er det en privat sag, da et medlem kom til skade, mens hun flyttede sin hjemmearbejdsplads fra stueetagen til 1. sal? Det skal Østre Landsret nu afgøre.

Foto: Advokat Hans Riser

Opdatering den 2. februar 2024

Der er faldet dom i sagen, og Højesteret vurderede, at der ikke var tale om en ulykke, der var omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Læs mere om dommen her.

Kom til skade da skrivebord skulle flyttes

I Det Faglige Hus ser man med spænding frem til den 28. april, når Østre Landsret afsiger dom i en meget principiel sag om, hvorvidt en skade, som et medlem pådrog sig under flytning af sin hjemmearbejdsplads, kan betragtes som en arbejdsskade.

Den i dag 56-årige kvinde slog hovedet og ryggen, da hun 2016 flyttede sit skrivebord fra stueetage til 1. sal.

Hun havde udelukkende hjemmearbejde som mødebooker, men der var et dårligt arbejdsmiljø og for lidt plads under den trappe, hvor hun havde sit skrivebord, og under flytningen af sin hjemmearbejdsplads faldt hun ned af trappen.

Hendes arbejdsgiver sagde dengang, at uheldet ikke kunne anerkendes som arbejdsskade, og der gik flere år, før hun nævnte det over sin fagforening, Det Faglige Hus.

Sagen er principiel

”I Det Faglige Hus er vi af den overbevisning, at der er tale om en arbejdsskade, mens både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har vurderet, at flytningen af inventar i medlemmets hjem er en privat sag.

Vi stævnede Ankestyrelsen ved byretten i Svendborg, men både vi og Kammeradvokaten, der repræsenterer vores modpart, var enige om, at sagen var så principiel, at den skulle henvises til Landsretten,” fortæller advokat i Det Faglige Hus, Hans Riser.

Byretten i Svendborg har henvist sagen til Østre Landsret for at få en dom om, hvor grænsen går mellem arbejde og fritid, når den ansatte arbejder i hjemmet. Byretten lægger også vægt på, at flere og flere lønmodtagere arbejder hjemmefra eller er ansat til at hjemmefra.

Foruden Ankestyrelsen, der er stævnet i sagen, er arbejdsgiverens forsikringsselskab, Tryg Forsikring, trådt ind i sagen som interessent.

Flere og flere har hjemmearbejde

”Dette uheld fandt sted før corona-epidemien, hvor omfanget af hjemmearbejde for alvor greb om sig. Der er ikke meget retspraksis på området udover en sag fra 2006, hvor en person faldt over en barnecykel, mens han arbejdede hjemmefra.

Afgørelsen faldt ud til fordel for arbejdsgiveren, fordi en barnecykel ikke havde noget med hans arbejde at gøre. Siden er der kommet 2 principafgørelser fra Ankestyrelsen, hvor særligt den ene sondrer mellem, om arbejdsgiveren har vejledt eller ikke vejledt den ansatte om arbejdsmiljøet. Der var ikke vejledt i denne sag,” fortæller advokat Hans Riser.

Landsretten har 2 måneder til at afsige dom, da der netop er tale om en principiel problemstilling. Da landsretten er første instans, er der for begge parter mulighed for at anke dommen til Højesteret.

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået.