Fleksjobberen Zuz fra Skive fik 134.000 kr. i efterbetaling

Selv om Skive Kommune løbende fik tilsendt Zuz Rosenfalls lønsedler for fleksjobbet i Morsø Kommune, satte man hendes lønloft alt, alt for lavt. Det betød, at hun blev snydt for 3.700 kr. om måneden i flekslønstilskud. Nu er Skive Kommune begyndt at følge loven og Ankestyrelsens fortolkning af den.

Foto: Administrativ medarbejder Zuz Rosenfall

En arbejdsskade og adskillige følgeskader førte til, at den i dag 56-årige Zuz Rosenfall blev omskolet til en kontoruddannelse og kom i fleksjob. Men først sidste år blev hun klar over, at hendes hjemkommune betalte hende alt, alt for lidt hver måned i fleksløntilskud.

”Jeg fik en arbejdsskade i 2006. Jeg fik skåret nogle fingre over, så jeg i dag mangler pegefinger og halvdelen af tommeltotten på venstre hånd. Siden er der kommet følgeskader, blandt andet en ”frossen” skulder.

Revalideringen hos kommunen var meget langstrakt på grund af mange arbejdsprøvninger, men også fordi at jeg gennemgik mange operationer i de første år efter ulykken.”

Da Zuz var omskolet til et job som kontorassistent, kom hun i fleksjob som administrativ medarbejder i et beskæftigelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere i Morsø Kommune.

Den nye fleksjobordning var netop trådt i kraft, så hun får løn fra Morsø for de 17,5 timer ugentligt, som hun er på arbejde, mens hjemkommunen Skive skulle supplere op med fleksløntilskudZuzs samlede indtægt var begrænset af et såkaldt lønloft, som skulle svare til, hvad hun ville have fået, hvis hun var ansat på helt almindelige vilkår.

Det Faglige Hus tjekkede lønloftet

”Jeg havde en mistanke om, at jeg ikke fik det i tilskud, som jeg skulle have, men det var svært at gennemskue. Selv om Skive Kommune løbende fik en kopi af mine lønsedler fra Morsø, var jeg for eksempel stærkt i tvivl, om lønforhøjelsen også var slået igennem i mit flekslønstilskud.

Jeg læste tilfældigvis på Facebook om Det Faglige Hus og de mange sager, som I har kørt. Så skiftede jeg fra HK til Det Faglige Hus, og så skete der noget, må jeg sige,” fortæller Zuz.

Det var socialrådgiver Rikke Heide Piehl Petersen, der gik Zuz’ lønsedler igennem 4 år tilbage til tiden og kunne konstatere, at Skive Kommune havde fastsat flekslønstilskuddet på baggrund af et lønloft på 21.000 kr. om måneden, 8.000 kr. lavere end det burde være. På den måde blev Zuz snydt for ca. 3.700 kr. i tilskud hver måned.

134.107 kr. i efterbetaling

Skive Kommune anerkendte fejlen og har samtidig meddelt, at man ændrer praksis og fremover indhenter normallønsoplysninger hos de arbejdsgivere, der har borgere i fleksjob.

I Zuz’ tilfælde havde man rent faktisk oplysningerne, men brugte dem ikke. For Zuz betød afgørelsen en efterbetaling 3 år tilbage i tiden – 134.107 kr.

”Nu er der også trukket skat af pengene, men der var jo en god sum tilbage, som jeg har sat i banken. Men jeg glæder mig lige så meget over, at jeg mit tilskud fra kommunen også er blevet 3.700 kr højere. Hende Rikke i Det Faglige Hus er bare skarp til det der. Der er ingen slinger i valsen,” siger Zuz Rosenfall, der stadig er ansat i Morsø Kommune – nu som administrativ medarbejder i projektet Ringvejen mod Job og Uddannelse.

Læs flere historier

Læs også om Aalborg Kommune, der efterbetaler fleksløntilskud til fleksjobbere.

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået.