Kommuner laver fejl i hver anden flekslønsberegning

13. august 2020

Det Faglige Hus tjekker op imod 200 beregninger af fleksløntilskud om året og finder fejl i cirka halvdelen. Mange af disse tjek udløser store efterbetalinger til borgere i fleksjob og forhøjelser af deres fleksløntilskud på op til 4.000 kr. om måneden.

Foto: Socialrådgiver Lennard Thomsen

Mere end 7 år efter at fleksjobreformen trådte i kraft, er der fortsat store problemer med et fortolke reglerne korrekt i landets jobcentre. Vores socialrådgiverne i Social Team finder således fejl i hver anden sag om beregning af flekslønstilskud.

”Vi har gennemgået op imod 200 sager om året i de senere år og finder fejl i halvdelen af de beregninger, som kommunerne har lavet. Loven trådte i kraft den 1. januar 2013, og nu hvor der også er kørt flere ankesager i Ankestyrelsen, er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at følge reglerne til punkt og prikke.

En fleksjobber har ikke en chance for at kontrollere eller gennemskue om tilskuddet er beregnet korrekt i kommunens udbetalingsmeddelelse,” siger socialrådgiver i Det Faglige Hus, Lennard Thomsen.

Efterbetaling på op til 86.000 kr.

Den typiske fejl handler om det, man kalder normallønsloft. Kommunen har pligt til at tjekke, hvad en fleksjobber skulle have haft i løn hos en arbejdsgiver, hvis vedkommende var ansat på normal vis, men i mange tilfælde vælger kommunen at anlægge sit eget skøn eller blot følge en timeløn uden skelen til diverse tillæg.

Med Det Faglige Hus i ryggen har mange medlemmer fået ændret beregningen af deres tilskud, så kommunerne har skullet efterbetale store beløb på helt op til 86.000 kr. for 2 års ansættelse. Vores tjek har også betydet, at kommuner har skullet forhøje flekslønstilskuddet med op til 4.000 kr. om måneden.

Derudover er der ifølge Lennard Thomsen sager, hvor kommunen har opgivet en forkert og for høj indtægt, fordi man har anvendt en forkert arbejdsmarkedspension i lønnen samt sager, hvor der er udbetalt alt for lave beløb i fleksløntilskud til fleksjobbere, der ikke har optjent feriepenge og derfor har skullet have ledighedsydelse under ferie.

De samme fejl igen og igen

Landsformand Johnny Nim har fulgt problematikken om flekslønstilskud fra sidelinjen gennem flere år:

”Det værste er næsten, at vores socialrådgivere kan påpege de samme fejl over for en kommune igen og igen, uden at kommunen ændrer praksis og begynder at følge loven. Som situationen er nu, er det uholdbart.

Jeg efterlyser øget opmærksomhed fra det politiske system. Der må være nogen i Folketinget eller i Beskæftigelsesministeriet, der kan banke i bordet og forlange, at kommunerne retter ind. Ingen almindelig borger var sluppet af sted med denne form for slendrian,” siger Johnny Nim.

Aalborg Kommune er en af de kommuner, som vi har haft i kikkerten, og vi måtte have rådmand Mai-Britt Iversen (S) ind over og præsentere hende for flere grelle eksempler, før Aalborg Kommune erkendte, at man havde en forkert praksis. May-Britt Iversen oplyste ved den lejlighed, at kommunen nu foretager en gennemgang af de øvrige sager, hvor embedsmændene har fulgt en forkert praksis.