Flere sager om mobning

Konsulenterne i Det Faglige Hus søger i videst muligt omfang at få løst tvister om dårligt psykisk arbejdsmiljø, så parterne kan genoptage samarbejdet. Men når det ikke er muligt, gælder det om at få den bedste aftale i stand for det medlem, som må forlade sit job.

Foto faglig konsulent Lisbet Wobeser (tv) og advokat Raji Kiruba (th).

Faglig konsulent i Det Faglige Hus, Lisbet Wobeser, er slet ikke i tvivl om, at sager om mobning og andre problemer med psykisk arbejdsmiljø fylder mere og mere i hendes og kollegernes sagsstatistikker. Disse sager er ofte også vanskeligere at håndtere end andre faglige sager.

”Jeg kan ikke huske, at vi har haft så mange sager som lige i øjeblikket. Ikke at der nødvendigvis er flere problemer end tidligere ude på arbejdspladserne, men nok fordi vi er blevet bedre til at sige fra. Unge lærer tidligt at diskutere og stille spørgsmål ved autoriteter,” siger Lisbet Wobeser.

For hende og kollegerne handler det om at lytte og analysere for herefter at komme med løsningsforslag og først og fremmest forslag, så ingen behøver at forlade arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren skal sikre et godt arbejdsmiljø

”Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø, fysisk som psykisk, men han eller hun skal også vide, at der er noget galt. Derfor er det vigtigt, at du fortæller din arbejdsgiver om evt. problemer.

Du kan med fordel nævne det i arbejdspladsvurderingen eller under din MUS-samtale, så tingene kan blive taget i opløbet, og det ikke ender med, at det hele brænder på.

Det er langtfra den bedste løsning, at en af parterne går fra arbejdspladsen, for hvis det fx handler om stress, så følger stressen med. Hvis man vælter på cykel og brækker armen, er det ikke nok, hvis man kan rejse sig og gå videre. Armen er stadig brækket,” siger Lisbet Wobeser.

Mobbet af kollega

I nogle sager er der dog ikke andre udveje, end at parterne må skilles. Advokat Raji Kiruba har bl.a. været bisidder for og forhandlet en fratrædelsesaftale hjem for et 57-årigt medlem fra Østjylland, der følte sig mobbet så meget af en kollega, at hun ikke længere kunne arbejde det pågældende sted.

”Jeg ved egentlig ikke, hvad der skete, men der var én kollega, der begyndte at køre på mig konstant med først det ene og så det andet. Jeg følte, at det på en eller anden måde også handlede om min etnicitet og min accent, selv om jeg har været her i 30 år og taget en uddannelse i Danmark.

De øvrige kolleger var søde, og lederen var også både imødekommende og forstående, og hun forsøgte at få løst tingene internt, men forgæves. Til sidst kunne jeg ikke mere og blev sygemeldt.

I den situation er man meget sårbar, og jeg er taknemmelig for at have Raji Kiruba ved min side. Hun er fantastisk. Faglig dygtig, menneskelig og omsorgsfuld. Hun var den støtte, som hjalp mig igennem dette her, så jeg nu kan starte på en frisk et andet sted,” siger den 57-årige kvinde.

Oplever du dårligt arbejdsmiljø?

Oplever du et dårligt arbejdsmiljø kan du læse om mere om, hvad du kan gøre ved et dårligt arbejdsmiljø eller kontakte os på Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket