Stress på jobbet er et fælles ansvar

Anne Gitz-Johansen er psykolog og skribent ved Alt om Psykologi. Hun har omsat 18 års erfaring med organisationspsykologi og arbejdsmiljø til en stribe enkle og letforståelige råd til at forebygge og reagere på stress.

24. oktober 2019

Foto: Psykolog Anne Gitz-Johansen og colourbox.dk

Når en klient henvender sig til psykolog Anne Gitz-Johansen i Skanderborg med arbejdsrelateret stress, er man nået derud, hvor stress er blevet den enkeltes personlige problem. Hun kan godt hjælpe, men det nytter ikke noget, så længe man ikke tager fat på det egentlige problem.

”Stress på jobbet er et fælles ansvar, og det er vigtigt, at man sætter ind så hurtigt som muligt, så det ikke overlades til den enkelte af komme stressfri ud på den anden side. Alle, men først og fremmest ledelsen, skal hjælpe til, så stress undgås," siger Anne Gitz-Johansen, der har 18 års erfaring som psykolog, først som organisationspsykolog og siden 2006 med egen praksis.

Læs mere om, hvad du kan gøre ved dårligt arbejdsmiljø

Hun understreger, at man godt kan have meget travlt på en arbejdsplads i en kortere periode, uden at det nødvendigvis gør medarbejderne stressede. Men folk skal vide, at der er en deadline for, hvornår de kommer ned i normalt tempo igen.

Forebygge stress

”Der må ikke være uklare retningslinjer, dårlig kommunikation mellem chef og ansatte imellem eller uklare ansvarsfordelinger. Hvis man vil forebygge stress, handler det kort sagt om at skabe en balance mellem egne og andres forventninger til krav og resurser. Nogle opfatter det stadig som et svaghedstegn, hvis man ikke kan holde til at arbejde lige så meget som ens kolleger. Så bliver det pludseligt et personligt problem," siger Anne Gitz-Johansen og uddyber:

”Arbejdet skal være så struktureret og afgrænset, at man kolleger imellem er klar over, hvem der skal gøre hvad. Årsagen til stress er altid et arbejdsmiljøproblem, og det gælder om at få problemet frem i lyset, før det udvikler sig til noget følelsesmæssigt for de enkelte.

Læs også om, hvad der gør os tilfredse på jobbet

Jeg oplever situationer med klienter, der er gået forgæves til deres leder og blot har fået at vide, at de selv må disponere og prioritere, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. Men den går ikke. Det er og bliver ledelsen, der bærer det ansvar."

De mest pligtopfyldende og ansvarbevidste

Hun peger endvidere på, at det er oftest er de mest pligtopfyldende og ansvarsbevidste medarbejdere, der går ned med stress. De er meget ærekære med at passe deres arbejde, og hvis man pålægger dem ekstra arbejde, arbejder de bare mere. De er kort sagt ikke gode til at sige fra.

Læs også, hvornår er psykiske lidelser en arbejdsskade?

”Det handler om at få en fornemmelse af, om der er problemer på arbejdspladsen og især om, at ledelsen er parat til at forholde sig til problemstillingen, og at der er en åben dialog om stress og stresssforebyggelse på den enkelte arbejdsplads," siger Anne Gitz-Johansen.

Læs mere

https://altompsykologi.dk/2018/11/stress-paa-jobbet/

https://at.dk/temaer/psykisk-arbejdsmiljoe/stress/

Tilbud til dig

Vi tilbyder råd og hjælp, hvis du har problemer med mistrivsel på din arbejdsplads.

Er du ramt af stress, og overvejer du at skrifte job, kan du også læse mere om vores tilbud til dig, der ønsker at komme videre i dit arbejdsliv.