Forstærket indsats mod sexchikane

Regeringen og dets støttepartier har i 2021 givet Arbejdstilsynet en ekstra bevilling på 10 millioner kr. til indsatsen mod seksuel chikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø.

21. april 2021

Arbejdstilsynet (AT) får i 2021 tildelt i alt 20 millioner kroner, så AT kan styrke tilsynet med og dialogen om det psykiske arbejdsmiljø. Det er fordobling af den bevilling, som blev givet i fjor.

Det er regeringen, der sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, som udgør flertallet bag den bevillingen. Det øgede tilsyn ventes at afsløre flere sager om krænkende adfærd på arbejdspladserne, og hvis AT vurderer, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljøreglerne, kan der udstedes et påbud.

Vi skal forebygge og bryde tabuet

Beskæftigelsesminister Peder Hummelgaard (S) siger, at der skal gøres en ekstra indsats for at forebygge seksuel chikane eller krænkende adfærd på arbejdsmarkedet:

”I den aktuelle #metoo-debat har flere modige kvinder fortalt om en lang række eksempler på seksuel chikane, og det skal vi ikke sidde overhørig. Det handler om at gøre en forskel for almindelige lønmodtagere og især dem i lavtlønsjob, som kan være særligt udsatte for sexchikane.”

”Sagerne skal håndteres konsekvent og med respekt. Men vi skal i højere grad sikre, at sagerne ikke opstår, og derfor skal vi være bedre til at forebygge og være med til at bryde tabuet og ændre kulturen på arbejdspladserne. Det får Arbejdstilsynet bedre mulighed for nu,” siger Peder Hummelgaard.