Nyt forsøg med virtuelle kurser i arbejdsmiljø

Beskæftigelsesministeriet har med en ny bekendtgørelse godkendt en 3-årig forsøgsordning med virtuel uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

25. april 2023

Hidtil har det været et must, at man som ny arbejdsmiljørepræsentant har skullet møde op fysisk hos en kursusudbyder for at gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Fra den 1. april 2023 har udbydere af netbaserede kurser kunnet søge om lov til at være en del af forsøgsordningen, så medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation kan modtage undervisningen på en computer, mens de befinder sig på arbejdspladsen eller derhjemme.

Personlig indgang til Arbejdstilsynet

Husk også, at du kan få din helt personlige indgang til at.dk, hvor du kan gemme indhold, som har din interesse, og du kan vælge af følge udvalgte emner.

Det kan fx være et nyttig værktøj i arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant, hvis du er valgt til det.

Læs mere om arbejdsmiljø.