Nyt byggetilsyn er en succes – desværre

Medarbejdere ved Arbejdstilsynet skiftede den 1. november 2017 til et nyt byggetilsyn, som afslører 3 gange så mange virksomheder med arbejdsmiljøproblemer, end man tidligere kunne konstatere.

21. marts 2018


Den nye tilsynsmetode, som i første omgang er en forsøgsordning, tager i højere grad afsæt i byggebranchens særlige kompleksitet, hvor medarbejdere har mange arbejdssteder, og hvor der ofte er aktører fra flere brancher tilstede samtidig på en byggeplads.

Tilsynschef i Arbejdstilsynet, Lene Teilberg, forklarer, at når man starter tilsynet ude på arbejdspladsen fremfor at have fokus på blot et enkelt fagområde, så er der større mulighed for at afdække de faktiske arbejdsmiljøproblemer.

Vil du opdateres om arbejdsmiljø 2 gange om året, så tilmeld dig nyhedsbrevet MIT arbejdsmiljø.

Det fører også til en bedre dialog med virksomheden, når denne tager udgangspunkt i de konkrete problemer, som de tilsynsførende har afdækket under et besøg på byggepladsen.

45 % fik påbud, forbud og andre afgørelser

Byggebranchen er generelt kendetegnet som en branche med mange arbejdsulykker, og man har formået med det nye tilsyn at få nedbragt antallet af ulykker og få nedbragt antallet af nedslidningskader.

I løbet af november og december blev der foretaget tilsyn på 163 forskellige byggepladser og gennemført kontrol af 490 forskellige bygge- og anlægsvirksomheder. 45% af disse virksomheder fik påbud, forbud og andre afgørelser. Med den tidligere metode lå dette tal på 13%.