Arbejdsskadelov skal moderniseres

Lov om arbejdsskadesikring er ikke grundlæggende blevet ændret siden 2003, og regeringen lægger med sit lovforslag op til at opdatere og forenkle en række bestemmelser, som ikke er tidssvarende, eller hvor praksis har udviklet sig imod lovens intention.

30. april 2019

Foto: Advokat Britta Thorsø

En af de væsentligste ændringer i loven om arbejdsskadesikring er, at man fremover også skal få anerkendt forbigående skader, mens man i dag kun kan få anerkendt varige skader som arbejdsskader.

Forbigående skader er skader, som går over af sig selv uden behandling. Det kan fx være forstuvninger, chok, buler og lignende, hvor der blot er brug for ro eller aflastning.

Sideløbende er der i både landsretten og i Ankestyrelsen truffet afgørelser til fordel for tilskadekomne.

Bredt flertal bag lovforslag

”Det vil være til fordel for vores medlemmer at få udvidet skadesbegrebet til også at omfatte forbigående skader, og at det i fremtiden heller ikke vil være et krav, at en personskade medfører behov for behandling. I dag er det jo sådan, at hvis man ikke har modtaget behandling efter en arbejdsskade, så har man i princippet slet ikke været udsat for en skade,” siger advokat Britta Thorsø.

Se hvem der skal anmelde din arbejdsskade

Der er allerede et bredt flertal bag regeringens lovforslag, og selv om Folketinget måske ikke når helt i hus inden et valg, vil der også efter valget være opbakning til de foreslåede moderniseringer.

Søfarende også dækket efter afmønstring

Det er dog ikke kun på den politiske front, at tilskadekomne får en hjælpende hånd, for både Ankestyrelsen og Vestre Landsret har for nylig truffet principielle afgørelser til fordel for blandt andet medlemmerne i Det Faglige Hus.

Ankestyrelsen har afgjort, at en søfarende også efter afmønstring er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, mens han eller hun opholder sig i afmønstringslandet og først har en flyforbindelse hjem næste dag.

I det konkrete tilfælde var han med to kolleger ude at spise på en restaurant 300 meter fra det hotel, hvor de skulle overnatte, og blev påkørt af en bil, da han krydsede vejen på vej tilbage til hotellet.

Læs mere om, hvem der anerkender din arbejdsulykke.

I afgørelsen understreger man dog, at skader der sker på grund af rent private forhold, ikke er omfattet af dækningen. Vi ved heller ikke, om praksis også vil gælde for andre faggrupper som fx rejsemontører.

Hundebid anerkendt som arbejdsskade

Advokat Britta Thorsø er til gengæld yderst tilfreds med en nylig dom fra Vestre Landsret, der slår fast, at langturschauffører er omfattet af arbejdssikringsloven ikke alene under selve arbejdet, men også i forbindelse med andre handlinger, der har en nødvendig eller dog naturlig forbindelse med arbejdets udførelse.

Læs mere om, hvordan vi hjælper med at føre din sag.

Sagen handlede om en lastbilchauffør, der på en rasteplads ved Göteborg i Sverige faldt i snak med en dame, da han gik på toilettet for at vaske dieselolie af sine hænder.

Han hilste på hendes foxterrier, men hunden bed ham så voldsomt i hånden, at han efter hjemkomsten måtte indlægges på Viborg Sygehus.

Chaufføren anmeldte episoden som en arbejdsskade, men blev afvist i både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen, ligesom også byretten gik chaufføren imod.

Nu har landsretten så afgjort, at den form for ”social kontakt” i forbindelse med arbejdets udførelse også er omfattet af arbejdsskadeloven.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket