Seniorer diskrimineres på grund af alder

Både regeringen og arbejdsgivere værdsætter i skåltalerne de lønmodtagere, der bliver længst mulig på arbejdsmarkedet. Alligevel oplever flere og flere seniorer at blive diskrimineret på grund af deres alder. Det fremgår af forskningsprojektet SeniorArbejdsliv.

7. november 2023

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Aalborg Universitet og Team Arbejdsliv står bag undersøgelsen blandt 12.000 personer over 50 år, der er ledige eller i arbejde.

Forskningsprojektet underbygger en påstand om, at arbejdsgivere frasorterer ansøgere mere på grund af alder end køn, religiøs baggrund eller andre faktorer.

45% har oplevet diskrimination

Ifølge undersøgelsen har 45% af ledige over 50 år oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet i 2022. Det er en stigning på 18% sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra 2018.

Professor Lars L. Andersen fra NFA forklarer i en pressemeddelelse en del af stigningen med en stigende gennemsnitsalder blandt seniorerne og uddyber:

”Aldersdiskrimination er et komplekst samspil af flere faktorer, herunder seniorernes egen forståelse og oplevelse af diskrimination, fordomme om alder blandt dem der ansætter og økonomiske overvejelser om, hvad en medarbejder med længere versus kortere anciennitet koster.”