Fald ved pølsevogn var ikke en arbejdsskade

Ankestyrelsen har måttet bøje sig for dommerne i Østre Landsret i spørgsmålet om, hvorvidt et fald foran en pølsevogn som afslutning på den årlige julefrokost skal anerkendes som arbejdsskade eller ej.

16. april 2018


Det var i december 2012, at den kvindelige ansatte ved 21-tiden besvimede, da hun ventede på sin mad foran pølsevognen. Forud for natmaden var der gået 10 timer med julefrokost, men kvinden var ikke beruset. Under faldet pådrog hun sig en meniskskade i venstre knæ.

Hun havde til gengæld oplevet tilsvarende besvimelsesanfald flere gange i tiden op til julefrokosten, og derfor mente både hendes arbejdsgiver og Arbejdsskadestyrelsen, at faldet og meniskskaden ikke var arbejdsrelateret og derfor ikke skulle anerkendes som en arbejdsskade.

Natmad efter julefrokost er arbejdstid

Arbejdsgiveren pegede endvidere på, at selve julefrokosten kun varede fra kl. 11-15, men eftersom arbejdsgiveren har betalt for hele arrangementet, herunder natmaden ved pølsevognen, der var stillet op uden for virksomheden, så er også denne del at regne for arbejdstid.

Efter afgørelsen i Arbejdsskadestyrelsen gik kvinden til Ankestyrelsen, der tog hendes parti. Styrelsen vurderede, at et ildebefindende af denne karakter under alle andre omstændigheder ville være omfattet af retten til arbejdsskadeerstatning.

Meniskskade som følge af et vred i knæet

Inden sagen nåede landsretten, måtte man også have Retslægerådet ind over. Her kom der et helt nyt perspektiv på sagen, nemlig at kvinden efter Retslægerådets mening ikke fik en meniskskade under faldet på fliserne, men fordi hun forvred sit knæ, da hun besvimede.

Vil du opdateres om arbejdsmiljø 2 gange om året, så tilmeld dig nyhedsbrevet MIT arbejdsmiljø.

Sagen blev i efteråret 2017 endelig afgjort med en dom ved Østre Landsret. Landsretten vurderer, at meniskskaden ikke er en følge af kvindens arbejde eller de forhold, det foregik under, og at skaden derfor ikke er omfattet af Arbejdsskadesikringslovens paragraf 5.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket