Hver 5. oplever seksuel chikane på jobbet

Hver femte danske lønmodtager (22,2 %) har oplevet mindst én hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane inden for et år.

24. oktober 2022

Det vurderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt danske lønmodtagere i alderen 15-69 år, der har haft beskæftigelse i mere end 34 timer om måneden.

Blandt ovennævnte gruppe på 22,2 % rapporterer 15,9% af svarpersonerne, at de har været udsat for mindst én hændelse af kønskrænkende adfærd, mens 15,6 % rapporterer om mindst en hændelse af uønsket seksuel opmærksomhed.

Endelig svarer 2,8 %, at de har været udsat for mindst en hændelse af tvang og bestikkelse.

Overblik over omfang

Rapporten, der blev offentliggjort i sommeren 2022, er kommet i stand på foranledning af Folketinget, der med en finanslovsbevilling i 2021 ønskede at få et mere konkret overblik over omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og krænkelser på det danske arbejdsmarked.

De øvrige hovedresultater af undersøgelsen er:

  • De hyppigst forekommende hændelser er, at der bliver talt nedsættende om kvinder/mænd (14,2 %.) og seksuelle kommentarer om krop, livsstil og tøj (7,5 %).
  • Der rapporteres oftest om en intern udøver af hændelserne. Samlet set rapporterer 67 % af de personer, som har oplevet mindst én hændelse, at der var en intern udøver, mens 30 % rapporterer en ekstern udøver.
  • Forekomst af uønsket seksuel opmærksomhed er relateret til alder – med en faldende forekomst med en stigende alder.
  • Flere kvinder end mænd har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.
  • Der er ofte tale om gentagne hændelser.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket