Styrket indsats mod asbest

Blot et halvt år efter at der er indført nye og væsentlig skrappere grænseværdier for asbest, og Arbejdstilsynet har skærpet indsatsen på området, stod alle Folketingets partier i maj 2022 bag en ny aftale om nye, skærpede regler.

24. oktober 2022

Asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, og der gælder skrappe regler for, hvordan man skal fjerne asbest, fordi indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række kræftformer.

Alligevel udgør asbest stadig en udfordring for arbejdsmiljøet, særligt i byggebranchen.

Hårdere sanktioner

Et af initiativerne i aftalen handler bl.a. om at styrke Arbejdstilsynets muligheder for at rejse straffesager for overtrædelse af asbestreglerne, så Arbejdstilsynet får bedre redskaber til at sætte ind over for virksomheder, der bryder asbestreglerne.

Med aftalen vil en arbejdsgiver fremadrettet også blive forpligtet til at sende asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag.

Rådgivning til husejere

Derudover udvides vejledningen om asbest i tilstandsrapporten, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer.

Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

Læs mere om asbest.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket