Arbejdsulykker kostede 31 personer livet sidste år

Både landbruget og bygge- og anlægsbrancherne optræder fortsat hyppigt i statistikken over sidste års dødsfald som følge af arbejdsulykker, men i 2018 var det medarbejdere inden for vejgodstransport, der tog føringen i denne tragiske statistik.

30. april 2019

7 af de i alt 31 dødsulykker relaterer til vejgods, enten som følge af deciderede færdselsulykker med lastbiler eller under af- og pålæsning af gods. Dødstallet i denne branche har ligget på mellem 2 og 5 siden 2013. Der har dog været en stigende tendens de senere år.

Hvad gør du, hvis der sker et dødsfald på arbejdspladsen?

3 medarbejdere mistede sidste år livet under arbejde i landbruget, og det er færre end tidligere, hvor tallet har ligget på mellem 3 og 11 dødsfald om året. Tilsvarende udvikling ser man inden for bygge- og anlæg, der med 2 dødsfald i 2018 har halveret tallet i forhold til året før.

Omvendt har der i lighed med vejgods også været mærkbare stigninger i antallet af dødsulykker inden for Plast, glas og beton samt politi, beredskab og fængselsvæsen.

Disse brancher var ramt af dødsfald i 2018

 • Bygge- og anlæg: 2
 • Engros: 1
 • Metal og maskiner: 3
 • Plast, glas og beton: 4
 • Transportmidler: 1
 • Kontor: 1
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri: 3
 • Nærings- og nydelsesmidler: 2
 • Politi, beredskab og fængsler: 3
 • Transport af gods: 7
 • Transport af passagerer: 1
 • Universiteter og forskning: 1
 • Uoplyst: 2
Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'