Udsatte brancher vejledes om seksuel chikane

Arbejdstilsynet har siden efteråret 2021 kørt vejledningskampagner om seksuel chikane og krænkende adfærd i særligt udsatte brancher, og indsatsen er fortsat her i 2022 med yderligere 8 brancher.

22. april 2022

Formålet med kampagnerne er at gøre arbejdsmiljøorganisationerne bevidste om, hvor vigtigt det er at forebygge seksuel chikane og krænkende handlinger.

Det sker i praksis ved, at den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet giver gode råd og udpeger relevante værktøjer til at forebygge eller håndtere krænkelser.

Situationer der går over grænsen

"Der er ofte mange som i første omgang siger, at der ikke er seksuel chikane og krænkende handlinger på deres arbejdsplads. Når vi så fortæller, hvad krænkende adfærd kan være, og hvilken betydning arbejdspladskultur og omgangstone har, så sker der noget for mange.

Så kommer de i tanke om situationer, hvor der er blevet sagt eller gjort ting, der har været over grænsen, uden at det har været hensigten,” siger tilsynschef Lars Toft Pedersen og understreger, at krænkende handlinger er uacceptable og skal stoppes, uanset om de kommer fra kolleger eller mennesker, som man møder i forbindelse med jobbet, fx patienter, indsatte eller kunder.

De 8 brancher, der er udvalgt til vejledning i år:

  • Opførelse og nedrivning af byggeri
  • Anlægsarbejde
  • Færdiggørelse af byggeri
  • Energi og råstoffer
  • Døgninstitutioner og hjemmepleje
  • Hospitaler
  • Rengøring
  • Kriminalforsorgen

Læs mere om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.