Nye værktøjer sætter det psykiske arbejdsmiljø i system

Der er i disse år stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø og især på mulighederne for at forebygge mistrivsel blandt de ansatte. 

Netop problemer med mistrivsel og dårligt psykisk arbejdsmiljø kan virke diffuse og uigennemskuelige for både ledere og medarbejdere, og derfor er det vigtigt også at få denne del af arbejdsmiljøopgaverne sat i system.

En systematisering kan medvirke til, at forebyggelsen af dårligt psykisk arbejdsmiljø bliver en del af de daglige rutiner, så man ikke ”glemmer” dette arbejde, og så ledere og medarbejdere indbyrdes kommunikerer meget mere om udfordringer og muligheder.

4 nye værktøjer

For at øge systematiseringen har Arbejdstilsynet udarbejdet 4 nye værktøjer, som kan hjælpe arbejdspladserne med at:

  • starte en dialog om emne og ambition. Sæt fokus på, hvor gode I allerede er til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og jeres ambitioner.
  • forstå jeres psykiske arbejdsmiljø. Få hjælp til at komme fra ønske om forbedring eller et identificeret problem til relevante tiltag.
  • afklare, hvem der gør, hvad. Find ud af, hvilke ledelsesopgaver der er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke ledere der bedst varetager dem.
  • undersøge styrker og svagheder. Afdæk om jeres system til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø skaber den ønskede effekt på arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet. 

Du kan finde mere information her.

Mere viden

Læs også om 4 kombinationer af belastninger, der kan give øget risiko for langtidssygemelding

Se også, hvad du kan gøre ved dårligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.