Brandfolk får kræft anerkendt som arbejdsskade

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ændret holdning, så det fremover er muligt for brandfolk og beskæftigede inden for andre erhverv at få genoptaget sager om blærekræft og lungehindekræft.

Risikoen for blærekræft er til stede, når man er udsat for sod eller PAH’er, der er en gruppe af tjærestoffer. Lungehindekræft, efter du har været udsat for asbest, figurerede også tidligere på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Den ændrede holdning kommer efter offentliggørelsen af en ny rapport fra IARC, det internationale agentur for kræftforskning, om brandfolks øgede risiko for at udvikle kræft.

Her fremgår det, at der er en relevant sammenhæng mellem udvikling af lungehindekræft og de asbestpartikler, som brandfolk udsættes for under brandslukning. En tilsvarende sammenhæng gælder ifølge IARC for udsættelse for sod og PAH’er og udvikling af blærekræft.

Brandfolk og skorstensfejere kan få genoptaget afviste sager

Begge kræftformer var i forvejen optaget på sygdomslisten, men det er først nu, at faggrupper som fx brandfolk og skorstensfejere også kan få de nævnte kræftsygdomme anerkendt som arbejdsskadesager. 

Udover at også brandfolk og beslægtede erhverv fremover får sager med blærekræft og lungehindekræft behandlet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så kan du også få genoptaget sager, som tidligere er afvist i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis du er en del af disse faggrupper.

Læs også 'Brandmand blev bortvist efter 36 års tjeneste'.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  har ikke mulighed for at spotte alle de sager, som tidligere er afvist, så det er den enkelte borger, der selv skal reagere. Er du medlem i Det Faglige Hus, hjælper vi dig med at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og få vurderet, om sagen kan genoptages.