5 tip til en sundere sikkerhedskultur

EcoOnline, der er en rådgivningsvirksomhed inden for arbejdsmiljø, har med afsæt i en undersøgelse fra det nationale engelske arbejdsmiljøagentur, HSE, udarbejdet en liste med 5 trin til at skabe en mere sund sikkerhedskultur på arbejdspladsen:

7. november 2023

De 5 trin består af:

1. Engagement og kommunikation

Begge dele er centrale aspekter af en succesfuld og positiv sikkerhedskultur på arbejdspladsen. For det første er engagement et væsentligt element, der kræver, at en organisations øverste ledelse forpligter sig til sikkerhedsforanstaltninger. Her virker en tilgang med fakta og statistik. Præsentér den øverste ledelse for konkrete fordele, hvor de kan se et afkast på deres investering, fx medarbejdernes velfærd, mindre fravær, bedre rapportering og et klarere billede af aktuelle problemer.

2. Vær et godt eksempel

Det er vigtigt, at du tjener som et godt eksempel ved at følge alle sikkerhedspolitikker og opfordre medarbejderne til at gøre det samme. Hvis ledelsen er villig til at forpligte sig til sikkerhed, følger medarbejderne det. Implementering af en klar ansvarlighedsproces kan hjælpe til at skabe en positiv sikkerhedskultur.

3. Udvikl og implementer en positiv rapporteringsproces

Udvikling af en positiv rapportering af sundheds- og sikkerhedsproblemer er afgørende for at forbedre din organisations sikkerhedskultur. En måde at fremme dette på er at udvikle et vurderingssystem, der belønner medarbejdere, der rapporterer sikkerhedsrisici eller bekymringer.

4. Sørg for træning

Investering i uddannelse af medarbejdere i sundheds- og sikkerhedspolitikker og korrekte teknikker demonstrerer dit engagement i sikkerhed. Effektive sikkerhedskulturer kræver stærke sundheds- og sikkerhedskompetencer.

5. Involver medarbejderne

Opbygning og vedligeholdelse af en god sikkerhedskultur starter fra bunden. En anden måde at engagere medarbejderne på er at involvere dem i processen. Du kan med fordel oprette et sikkerhedsudvalg med ansatte fra alle områder i din organisation. Det kan være med til at sikre, at forskellige meninger og spørgsmål rejses.

Du kan læse meget mere og få de enkelte trin uddybet her.