Søg om puljemidler til din arbejdsplads

Arbejdstilsynet har siden udgangen af marts 2021 åbnet for ansøgninger om midler fra en ny pulje til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejdere i små virksomheder. Med små virksomheder forstås virksomheder med færre end 50 årsværk på lønningslisten.

21. april 2021

Puljen på 105 millioner kr. blev vedtaget som en del af aftalen om seniorpension og udmøntes over 3 år, fra i år og frem til 2023.

Virksomhederne kan blandt andet søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet eller til at afprøve hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø fx ved at lette tunge løft.

Få kortlagt fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer

Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant eller på anden måde involveret i arbejdsmiljørelaterede opgaver på din arbejdsplads, kunne det være en god idé at tage emnet op i jeres arbejdsmiljøudvalg.

Der kan søges om støtte til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og fx kan bestå i hjælp til, at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Der uddeles midler efter et først-til-mølle-princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Der vil kunne søges løbende, så det er nemt for de små virksomheder. Virksomhederne kan også få tilskud til konsulentbistand til at udfylde ansøgningsskema og afrapportere projekter.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan ansøgerne se vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på støtteværdige indsatser og aktiviteter.

Læs mere om arbejdsmiljøpuljen her.