Forbered dig på tiden efter arbejdsmarkedet

Sundhedsstyrelsen har med 7 notater undersøgt tilbagetrækningens betydning for livskvalitet, frivilligt arbejde, ulighed, sociale relationer, fritidsaktiviteter, boligforhold og arbejdspladsens rolle i overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet.

21. april 2021

Mange begynder allerede 10 år forinden at spekulere over, men også glæde sig til al den tid, de får til sig selv, når de forlader arbejdsmarkedet. Men det, der skulle være så godt, ender i nogle tilfælde med større risiko for sygdom og funktionsnedsættelser eller ensomhed og social isolation.

Ordene kommer fra Sundhedsstyrelsen, som derfor har taget stafetten, så borgerne kommer til at opleve tiden efter arbejdsmarkedet som et ældreliv med høj livskvalitet, trivsel og selvbestemmelse.

Test din pensionsalder og opsparing.

Men det forudsætter, at man selv forbereder sig på, at efterløn og pension medfører en væsentlig ændring af hverdagen, og at den tid, som man bruger på arbejdet og det fællesskab, som man er en del af på arbejdspladsen, erstattes af et andet meningsfyldt indhold i tilværelsen.

Høj livskvalitet når du trækker dig tilbage

Sundhedsstyrelsen har for at styrke ovenstående udarbejdet 7 notater, der undersøger tilbagetrækningens betydning for livskvalitet, frivilligt arbejde, ulighed, sociale relationer, fritidsaktiviteter, boligforhold og arbejdspladsens rolle i overgangen til livet uden for arbejdsmarkedet.

Læs også om, hvordan du kan få ret til tidlig pension.

De 7 notater kan samtidig være et godt værktøj for den enkelte, så man er opmærksom på, hvilke faktorer der afgør, om det er tommel op eller tommel ned for livskvaliteten i tiden efter arbejdsmarkedet.

Alle 7 analyser er skrevet i et relativt enkelt sprog og bunder i vid udstrækning på spørgeskemaundersøgelser blandt borgere, der har erstattet arbejdslivet med en pensionisttilværelse.

Du kan læse alle 7 analyser her.