Godt arbejdsmiljø holder på seniorerne

Tænketank skal komme med råd og forslag til, hvordan man får seniorer til at blive på arbejdsmarkedet. 

23. oktober 2019

Et fysisk og socialt godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdsvilkår er nogle af de faktorer, hvormed virksomhederne får seniorer og især kvinder til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i de 3 undersøgelser, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for Beskæftigelsesministeriet og som indgår i Seniortænketankens arbejde.

Tænketanken skal komme med en stribe råd og forslag til ministeren, hvor man skaber de bedste forudsætninger for et længere og bedre arbejdsliv.

19% af de 67-årige er på arbejdsmarkedet

Og det går faktisk ganske fornuftigt med at få seniorerne til at blive på arbejdsmarkedet. I 2002 arbejdede 10% af de 67-årige, mens 29% havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år. I 2019 var 19% af de 67-årige fortsat på arbejdsmarkedet, mens kun 12% havde trukket sig tilbage, inden de fyldte 60 år.

En af forklaringerne kan være, at vi generelt har fået et bedre helbred. I 1997 stoppede 36% på arbejdsmarkedet som følge af dårligt helbred, mens dette tal var faldet til 23% i 2017.

Det er dermed i højere grad lysten, der afgør, om man vil fortsætte et par år mere, og seniorforsker ved VIVE, Mona Larsen, er da heller ikke i tvivl om, at gode arbejdstider, anerkendelse af seniorens kompetencer samt et godt socialt og fysisk arbejdsmiljø har stor indflydelse på seniorens beslutning.

”Det er centralt, at arbejdspladserne tager højde for forskelle i de ældre lønmodtageres fysiske og mentale kapacitet. Det kan fx være i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet og kravene til de opgaver, der skal løses,” siger Mona Larsen.

Primære årsager til at forlade arbejdsmarkedet

  • Muligheden for at få efterløn eller pension (40 %)
  • Havde lyst til selv at bestemme, hvad man skulle foretage sig (24 %)
  • Dårligt helbred (23 %)
  • Blev sagt op (8 %)
  • For at få mere tid til fritidsinteresser (8 %).

Især personer, der forlader arbejdsmarkedet tidligt, gør det på grund af dårligt helbred. Det gælder blandt andet ufaglærte.

Kilde: www.vive.dk

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket