Ny hjemmeside har fokus på trivsel under coronakrisen

Sociale relationer er vigtige for trivsel og opgaveløsning – også under coronakrisen. Hjemmesiden coronatrivsel.dk er skrevet i et letforståeligt sprog og rummer masser af viden og redskaber til at gøre en positiv forskel i fællesskab.

24. marts 2021

Coronakrisen har ændret arbejdslivet for mange medarbejdere og ledere. Nogle skulle fra den ene dag til den anden arbejde hjemmefra, mens andre skulle møde ind på arbejdet i en forandret verden. Men hvordan påvirkede det egentlig trivslen og arbejdsfællesskaberne? 

Det spørgsmål har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, stillet til 116 ledere og medarbejdere i private virksomheder, og på baggrund af de mange svar kommer NFA nu med sit bud på, hvad medarbejdere, ledere og arbejdsfællesskaber kan gøre for at opretholde trivsel på arbejdspladsen samtidig med, at opgaverne bliver løst.

Reaktioner på krisen

Forsker og ph.d. Malene Friis Andersen er projektleder for forskningsprojektet ”Mental sundhed og arbejdsfællesskabet under coronakrisen”:

”Vi har talt med flere ledere og medarbejdere, som har fået både trivsel og opgaveløsning til at fungere på trods af krisen. Flere taler om, at der især i begyndelsen af coronakrisen opstod en følelse af, at ’man rykkede tættere sammen i bussen’. Men der var også ting, der var svære. Enkelte følte sig ensomme, at de var på konstant overarbejde, eller at de blev glemt af arbejdspladsen.”

”Dem, der arbejdede hjemme, kunne opleve, at arbejdstid og privatliv flød sammen, mens dem der skulle møde ind på arbejdet på den ene side næsten oplevede dette som en kærkommen lomme af normalitet i en verden i krise. Samtidig med at de på den anden side fortalte om en bekymring for at blive smittet,” siger Malene Friis Andersen

Gode råd om trivsel på arbejdspladsen

De mange erfaringer fra forskningsprojektet er nu samlet og offentliggjort på en ny hjemmeside, www.coronatrivsel.dk og forskellige portaler, hvor henholdsvis den enkelte medarbejder, lederne og kollegafællesskaber kan hente råd til at holde trivslen på arbejdspladsen intakt, selv om det gængse mønster for arbejdsfællesskabet er forandret, mens pandemien huserer.

Hjemmesiden er let at forstå og rummer desuden et par videoer, hvor Malene Friis Andersen blandt andet fortæller om relationer i en krisetid.

Besøg www.coronatrivsel.dk