Postbude topper på arbejdsskader

Postbude har en markant højere risiko for at få en arbejdsskade end medarbejdere i andre brancher.

22. april 2022

Postbude har en markant højere risiko for at få en arbejdsskade end medarbejdere i andre brancher, men også sammenlignet med medarbejdere i erhverv, der beskæftiger sig med vejgods, viser en stor undersøgelse, som Arbejdstilsynet står bag.

Undersøgelsen bygger på en gennemgang af anmeldte arbejdsulykker fra 2015 til 2020 i brancher, der transporterer gods på veje.

De fleste skader opstår som følge af snubleulykker, fx under ind- eller udstigning af førerhuset i en lastbil, på trapper, eller når medarbejderne kører på scooter eller cykel. Herudover skyldes mange arbejdsskader akut fysisk overbelastning af kroppen, fx tunge løft.

Postvæsnet skiller sig ud

Postvæsnet skiller sig i den grad ud i statistikken. Med årligt 518 anmeldte arbejdsskader pr. 10.000 beskæftigede er risikoen for arbejdsskader 3 gange højere end gennemsnittet for alle brancher.

Desuden dokumenterer undersøgelsen, at branchen Vejgodstransport i det hele taget er mere risikobetonet end andre brancher, og at branchen er den med flest dødsulykker.

Læs mere om undersøgelsen her.