18 forslag til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark

Danske arbejdspladser er vidt forskellige, og derfor skal den fremtidige indsats på arbejdsmiljøområdet tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer med arbejdsmiljøet. Desuden skal der i højere grad være fokus på dialog fremfor påbud.

Foto: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (pressefoto)

21. november 2018


Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen bebudede allerede, da han tiltrådte som minister, at han ville evaluere arbejdsmiljøindsatsen og Arbejdstilsynets forretningsgang. Nu er det første skridt taget, efter at han og Folketingets beskæftigelsesudvalg har modtaget 18 konkrete anbefalinger fra et ekspertudvalg.

Bedre hjælp til at efterleve regler

Udvalget anbefaler bl.a., at der fastsættes fælles mål for arbejdsmiljøet mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, så alle aktører på området trækker i samme retning. Samtidig anbefales det, at myndighedsindsatsen i endnu højere grad målrettes de arbejdspladser, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer. Derudover skal arbejdsgiverne have bedre hjælp til at efterleve reglerne.

Ønsker du råd og vejledning om dit arbejdsmiljø, kan du kontakte Faglig hjælp og Retssager.

Udvalget peger også på, at der er behov for en klar strategi for forskning og viden – med særligt fokus på at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Fælles for alle anbefalingerne er, at arbejdspladserne skal være omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen. De danske arbejdspladser er vidt forskellige, og derfor skal en fremtidig indsats være mere målrettet og tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer med arbejdsmiljøet.

Fokus på forebyggelse af nedslidning og ulykker

”Arbejdstilsynets værktøjskasse skal udvides, så der ikke kun er fokus på påbud – det skal også være muligt at få dialog og vejledning om arbejdsmiljøet. Der skal i det hele taget være mere fokus på forebyggelse af nedslidning og ulykker, og det skal samtidig være lettere for virksomhederne at efterleve arbejdsmiljøreglerne,” sagde udvalgsformand Pia Gjellerup, da udvalget offentliggjorde sine anbefalinger.

Vil du opdateres om arbejdsmiljø 2 gange om året, så tilmeld dig nyhedsbrevet MIT arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeren roser udvalget for arbejdet og de konkrete forslag. Han har nu indledt forhandlinger med Folketingets Beskæftigelsesudvalg med henblik på lovændringer.

Læs alle 18 forslag 

Læs ekspertudvalgets samlede rapport

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket