Færre anmelder en erhvervssygdom

Mens der i 2022 blev anmeldt flere arbejdsskader til Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, så var udviklingen stik modsat for antallet af erhvervssygdomme. 

7. november 2023

I 2022 blev der indgivet 17.000 anmeldelser om erhvervssygdomme, og det er et fald på 1.800 siden 2017.

Det skal tilføjes, at 800 af de 17.000 anmeldelser skyldtes enten Covid-19 eller sygdom, der var påvirket af en corona-infektion. Året forinden var Covid-19 årsag til 1.400 anmeldelser om erhvervssygdomme.

Muskelskelet- eller psykiske sygdomme

Af Arbejdstilsynets opgørelse fremgår det også, at over halvdelen af de anmeldte erhvervssygdomme i 2022 er ”muskelskeletsygdomme” eller ”psykiske sygdomme”.

Ser man på branchegrupper, er slagterier for 9. år i træk den branchegruppe med flest anmeldelser. På slagterierne var der 121 sygdomsanmeldelser pr. 10.000 beskæftigede. Det er over dobbelt så mange som de 56 anmeldelser, der er gennemsnittet for arbejdsmarkedet som helhed.

Har du lyst til selv at bladre i tabellerne, så kig med her.