Smittet med corona – er det en arbejdsskade?

Er du smittet med corona/COVID-19, vil det som udgangspunkt ikke være en arbejdsskade.

I de fleste situationer er der stor sandsynlighed for, at du er blevet smittet i din fritid. Det er meget svært at dokumentere, at du er blevet smittet som følge af arbejdets forhold. 

Der er dog faggrupper fx sundhedspersonale, der har en særlig risiko i forbindelse med deres arbejde.

Der kan tillige være situationer, hvor man kan dokumentere, at en person helt konkret har været udsat for smitte på sit arbejde.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er smittet?

Hvis du er smittet med COVID-19, skal du få din arbejdsgiver til at anmelde din sygdom som en ulykke til sit forsikringsselskab, hvis du opfylder følgende:

  • Du har fået stillet diagnosen COVID-19
  • Det er sandsynligt, at du er blevet smittet i forbindelse med dit arbejde.
  • Det forventes, at du har ret til ydelser efter loven, eller du er sygemeldt i mere end 5 uger.

Ydelser efter loven er:

Din arbejdsgiver skal ikke anmelde sygdommen, hvis du har været i karantæne, eller der er en smitterisiko på dit arbejde. Anmeldelse skal først ske, hvis du er smittet.

Din læge eller hospitalet kan også anmelde

Din læge eller hospitalet skal anmelde sygdommen COVID-19 som en erhvervssygdom, hvis de mistænker eller konstaterer, at du er smittet i forbindelse med dit arbejde.

Er du i det mindste i tvivl, anbefaler vi, at sygdommen bliver anmeldt.