Er det en arbejdsskade, hvis jeg kommer til skade ved julefrokosten?

Hvis du kommer til skade under firmajulefrokosten, vil det ofte blive betragtet som en arbejdsskade, og du kan måske få erstatning. Det er vigtigt, at det er arbejdsgiveren, der officielt inviterer til julefrokosten og udstikker rammerne for festen.

Det er også afgørende, at skaden sker som følge af en naturlig del af festen - fx en selskabsleg, dans, bowling. Kommer du til skade efter den officielle julefrokost er slut, er du ikke længere omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring.

Læs også

Er der regler for, hvordan jeg skal opføre mig til firmaets julefrokost?

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'