Få din chauffør sikkert hjem fra turen

Transporterhvervet er på flere måder en udsat branche for de mennesker, der er beskæftiget, og der sker i gennemsnit 4 ulykker om ugen, når chauffører læsser gods af. 

Antallet af ulykker skal reduceres, mener Arbejdstilsynet, som har iværksat en kampagne for at få forebygget denne type ulykker, så chauffører kan komme sikkert hjem til fyraften.

Det er særligt chauffører, der transporterer tungt gods, som er udsatte, og nogle ulykker er så alvorlige, at de fører til langvarige sygemeldinger. Tal fra Arbejdstilsynet viser, at denne type ulykker gennemsnitligt koster 2 chauffører livet årligt.

Ifølge Arbejdstilsynet er der nogle særlige arbejdssituationer, der springer i øjnene, når chauffører kommer galt afsted under godshåndtering. Det er, når chaufføren:

  • falder ned fra lift eller rampe og får gods eller palleløfter ned over sig.
  • forsøger at redde gods, der er ved at vælte.
  • rammes af gods, der falder ud af trailer.
  • rammes af gods, der løftes i en kran.

Arbejdstilsynets forebyggelseskampagne retter sig mod både arbejdsgiver og kørselsleder/disponent, chauffører og dem, der modtager varer. Desuden rummer Arbejdstilsynets hjemmeside et webinar om kampagnen.

Hent de gode råd her.