Tag snakken om mobning og krænkende adfærd

Arbejdstilsynet har udgivet en guide med gode råd om, hvordan du kan tage hånd om problemet med mobning og krænkende adfærd.

22. april 2022

I Arbejdstilsynet er man meget opmærksom på, hvor svært det kan være for en arbejdsgiver eller en leder, der får en mistanke om eller ligefrem opdager, at en eller flere medarbejdere har været udsat for krænkende adfærd. Derfor har Arbejdstilsynet nu udgivet en guide med gode råd om, hvordan du kan tage hånd om problemet.

Krænkende adfærd handler ikke kun om seksuelle krænkelser, men omfatter også mobning eller diskrimination på grund af hudfarve, kultur eller religion. Og dét der er ment som en spøg, opfattes ikke altid som noget sjovt for den, det går ud over. Som eksempler på krænkende adfærd nævner Arbejdstilsynet:

  • At lave sjov med en kollegas udtale.
  • At lave jokes om det land, som en kollega har en tilknytning til.
  • At komme med nedladende bemærkninger om en kollegas kulturelle tradition.
  • Krænkelser uden ord: At blive mødt med tavshed, blive ignoreret eller ikke blive inviteret med til frokost.

Hvad kan du gøre som leder?

Som arbejdsgiver eller leder er det vigtigt at signalere, at krænkende adfærd er uacceptabelt, at man håndterer problemet, at der skabes en dialog om god adfærd og omgangstone, og at der er rum til at sige fra. Sidst er det vigtigt at tage alle henvendelser alvorligt.

Hvad kan du gøre som kollega?

Som medarbejder kan du også gøre noget, nemlig gribe ind, når du er vidne til, at en kollega bliver udsat for krænkende adfærd. Enten ved at sige fra i selve situationen eller kontakte jeres leder og bede ham eller hende tage affære.

Læs mere om krænkende adfærd og se Arbejdstilsynets guide