Krænkelser rammer især unge i restaurationsbranchen

Mere end hver anden yngre medarbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen har hen over et år været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og chikane.

7. november 2023

Det er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har gennemført undersøgelsen. Den bygger på besvarelser fra 299 respondenter samt interviews med unge ansatte og repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere.

36% af de helt unge i alderen 16-19 år oplyser, at de har oplevet krænkelser, men der er tale om hele 57 % i aldersgruppen 20-29 år. Johnny Dyrborg, seniorforsker hos NFA, har sit bud på, hvorfor de helt unge ikke er nær så udsatte som de 20-29-årige.

Særligt hensyn til de unge 15-19 årige

”Det kan muligvis skyldes, at arbejdsgiverne tager et særligt beskyttende hensyn til unge 15-19-årige.

Den kvalitative del af undersøgelsen peger fx på, at der sker en beskyttelse af de unge under 20 år, så de i mindre grad end deres ældre kolleger har kontakt til kunder og gæster, hvor risikoen for grænseoverskridende adfærd kan intensiveres med alkoholindtaget.

Samtidigt kan der være forskelle i antal arbejdstimer ugentligt, idet mange unge 15-19-årige ikke arbejder fuldtid,” siger han.

Rapporten viser desuden, at det især er kvinder, der er udsat for seksuelle krænkelser. Omkring halvdelen af kvinderne i branchen har oplevet det mod 1/3 af mændene. Endelig kan man konstatere, at hele 64% af de adspurgte slet ikke ved, hvor de skal søge hjælp, hvis de oplever seksuel opmærksomhed og chikane på jobbet.

Få hjælp hvis du bliver udsat for krænkelser

Det kan vi så rette op på her: Oplever du at være udsat for seksuel chikane eller andre krænkende handlinger – eller har du brug for hjælp til at forebygge og håndtere krænkende handlinger, kan du altid ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger på tlf. 7022 1280 eller kontakte os på Faglig hotline.