Sådan undgår du at smitte dine kolleger

Influenza og forkølelse har alle dage været et problem på mange arbejdspladser, fordi kollegerne smittede hinanden. Under corona blev vi meget mere bevidste om smitterisici og især, hvordan vi undgår at smitte hinanden.

25. april 2023

Ny forskning fra Roskilde Universitet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at ventilation og bedre udluftning er et effektivt middel til at mindske smittespredning.

Især forkølelse forårsager mange kortvarige sygefravær, og derfor har specielt snotnæser haft forskernes bevågenhed. De har 5 gode råd til, hvad du kan gøre på din arbejdsplads:

  1. Luft godt ud. Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk én gang hver time.
  2. Tjek luftfugtigheden. Luften må helst ikke være for tør og bør ligge mellem 40-60 % relativ luftfugtighed.
  3. Undgå om muligt at være mange sammen i længere tid i dårligt ventilerede lokaler.
  4. Lav en fælles politik for, hvad man gør, når nogen har symptomer på forkølelse eller influenza.
  5. Vask hænder og sprit af – både på håndtag og overflader.

Du kan få mere information her.