Arbejdstilsynet reagerede på 19.000 arbejdsmiljøforhold i 2019

27. april 2020

Arbejdstilsynet er gennem mange år blevet beskyldt for underbemanding eller ineffektivitet, men i 2019 blev det immervæk til ikke færre end 19.000 reaktioner under de tilsynsførendes besøg i danske virksomheder.

De tilsynsførende har en hel palet af reaktionsmuligheder, hvis de konstaterer brud på enten sikkerhedsbestemmelser eller arbejdsmiljøregler.

Her taler vi om fx påbud med frist, strakspåbud, påbud om rådgivning, decideret forbud, administrative bøder og politianmeldelser i de groveste tilfælde.

De hyppigste arbejdsmiljøproblemer

Samlet set tegnede disse 3 problemer sig som de hyppigste:

  • Fald på over en halv meter
  • Maskiner – manglende sikkerhed ved anvendelse
  • Støv og dampe, der belaster luftvejene

Se hele listen og find ud af, hvad der er de 3 hyppigste arbejdsmiljøproblemer i din branche.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'