Fald i antallet af dødsulykker

Antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang faldt med ca. en fjerdedel i 2023, hvis man sammenligner med året før. 

27. maj 2024

Men 32 dødsulykker er stadig alt for mange. Der vil derfor fortsat være stort fokus på de mest risikofyldte brancher.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

De 3 brancher, hvor der var flest dødsulykker, er landbrug, skovbrug og fiskeri. De vil være ekstra meget i Arbejdstilsynets søgelys, så man lever op til den aftale, der er indgået mellem forligskredsen bag arbejdsmiljølovgivningen.

Forebygge ulykker

Derudover er der nedsat en ekspertgruppe, som fra 2024 og de næste 2 år skal analysere og indsamle ny viden, der kan være med til at forebygge alvorlige arbejdsulykker. I 2024 er fokus rettet mod brugen af landbrugsmaskiner.