Husk den gode tone

Det kunne ikke bære en bortvisning, men en arbejdsgiver var i sin gode ret til at opsige en arbejdsmiljørepræsentant, der svinede ledelsen til i en SMS.

16. april 2018


Arbejdsmiljørepræsentanter nyder ligesom tillidsvalgte en særlig beskyttelse, men der er også en grænse for dem. Det viser en sag fra Vestre Landsret, der gav en arbejdsgiver medhold i, at det var sagligt begrundet at fyre en arbejdsmiljørepræsentant, der var ualmindelig grov i tonen.

”FØJ for den lede. En Umoden og uprofecionel ledelse”, stod der blandt andet i den SMS, som arbejdsmiljørepræsentant sendte til sine kolleger.

Nogle af kollegerne følte sig generet af SMS’en, og de mente, at repræsentantens adfærd var så aggressiv og illoyal, at det gik ud over både deres arbejde og privatliv. Da SMS’en kom til ledelsens kendskab, valgte virksomheden at bortvise arbejdsmiljørepræsentanten.

Ingen godtgørelse for usaglig opsigelse

Arbejdsmiljørepræsentanten mente dog ikke, at hun havde generet sine kolleger og var i øvrigt af den overbevisning, at hun blot burde have haft en skriftlig advarsel. Hun var ikke medlem ikke i Det Faglige Hus, og hun stævnede i øvrigt på helt egen hånd virksomheden med krav om løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse, i alt 166.595 kr.

Vil du opdateres om arbejdsmiljø 2 gange om året, så tilmeld dig nyhedsbrevet MIT arbejdsmiljø.

Vestre Landsret var enig med arbejdsgiveren i, at afskedigelsen ikke var usaglig, men dommerne mente dog ikke, at sagen kunne bære en bortvisning. Derfor fik hun tilkendt 145.000 kr. i løn i opsigelsesperioden, feriepenge og pension.

Faglig Souschef i Det Faglige Hus, Daniel Jul Andreasen, pointerer, at sagen er endnu et godt og lærerigt eksempel på, at man uanset en særlig status i en virksomhed altid skal være opmærksom på, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig.

Har du spørgsmål om illoyal adfærd på din arbejdsplads eller lignende, er du velkommen til at kontakte Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket