Mere fokus på sikkerhed i landbrug og skovbrug

Arbejdstilsynet sætter i år (2024) ind med en ekstra indsats, som skal nedbringe og forebygge antallet af ulykker i 2 af de mest risikobetonede brancher, som er landbrug og skovbrug.

27. maj 2024

”Mange landmænd er erfarne ledere, som med lidt bedre tilrettelæggelse af arbejdet kan forebygge de alvorlige ulykker. Der bør være en plan, hvor sikkerhed er tænkt ind i alle opgaver på gården.

De medarbejdere, der skal udføre arbejdet, skal være oplært og instrueret i opgaven,” siger tilsynsførende Karsten Zacho. Han har 15 års erfaring med at undersøge ulykker og føre tilsyn med sikkerhed i landbruget.

5 mest udbredte risikofaktorer

Arbejdstilsynet har især fokus på mere om information om de 5 mest udbredte risikofaktorer i landbruget:

  1. Håndtering af kvæg
  2. Svovlbrinte i forbindelse med gylle
  3. Brug og vedligehold af maskiner
  4. Stakning og stabling af store emner, fx halmballer
  5. Fald fra højden

Alle 5 faktorer kan forebygges, hvis man tilrettelægger arbejdet ordentligt.

Fra 2017-2022 skete der 33 dødsulykker inden for landbrug og skovbrug. Ulykker sker typisk i forbindelse med arbejde med store maskiner eller håndtering af kvæg. Sidstnævnte udgør alene 15 % af ulykkerne i landbruget. Oftest går det galt under nærkontakt med dyrene, fx når en kalv skal fjernes fra koen.

Disse ulykker kan minimeres eller ligefrem undgås med en anderledes indretning af stalden eller ved at læse dyrenes adfærd og indrette ens egen adfærd i forhold til deres reaktioner, mener Karsten Zacho.