Skærpet opmærksomhed omkring gener ved natarbejde

Undersøgelse dokumenterer, at natarbejdere har større risiko for skader end deres kolleger på dag- eller aftenhold. Samtidig skal kampagne sikre, at natarbejdere nu også får det sundhedstjek, som de har krav på.

21. november 2018


Problemer med at sove om dagen og holde sig vågen hele natten er velkendte problemstillinger for folk, der arbejder om natten. Især forældre med små børn svært ved at få natarbejdet tilpasset resten af familiens dagrytme.

Men natarbejdere er også i højere grad udsat for skader i både arbejdstiden, under transport og i fritiden. Det fremgår af en ny, stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Ulykker i eller uden for arbejdstiden

Tidligere har forskningen fortrinsvis koncentreret sig om arbejdsulykker, men i vores undersøgelse har vi set på alle skader og dødsulykker uanset, om de er foregået i eller uden for arbejdstiden," siger ph.d.-studerende Helena Breth Nielsen, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med blandt andre professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Helena Breth Nielsen vurderer, at natarbejdere får mindre søvn og hvile end deres kolleger på dag- og aftenhold. Det betyder, at man alt andet lige er mere træt end normalt, hvilket øger risikoen for skader, ikke kun mens man er på arbejde, men også når man kører hjem samt i fritiden.

Ønsker du hjælp til en arbejdsskade, kan du kontakte Social Team

Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af udtræk fra Dansk Arbejdstids Database og omfatter 69.200 personer med tilsammen 11.834 ulykker, der førte til skadestuebesøg eller dødsfald. Her har man med en stribe forbehold sammenlignet folk med natarbejde med folk med dagarbejde, uden at tage hensyn til fx jobfunktion eller særlige personafhængige årsager til, at man kun arbejder i dagvagter.

"Det gør, at vi med større videnskabelig sikkerhed kan sige, at det er natarbejdet, der er problemet. Det er det, der indebærer en risiko for at komme til skade – ikke hvem medarbejderne er eller hvilke jobfunktioner, de varetager," siger professor Anne Helene Garde.

Gratis sundhedskontrol ved natarbejde

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er også opmærksom på de risici, som kan føre med natarbejde. Han har studset over en Facebook-undersøgelse, der viser, at meget få arbejdsgivere inden for bar-, hotel og restaurationsbranchen tilbyder deres ansatte den sundhedskontrol, som de har ret til. Han har derfor bedt Arbejdstilsynet til at lave en kampagne om sundhedskontrol ved natarbejde.

Vil du opdateres om arbejdsmiljø 2 gange om året, så tilmeld dig nyhedsbrevet MIT arbejdsmiljø.

Kontrollen er gratis og skal tilbydes mindst hvert 3. år til ansatte, der arbejder mellem kl. 22 og 05. Undtaget er dog lønmodtagere, der er beskæftiget inden for vejtransport. Formålet er at forebygge arbejdsbetingede lidelser eller forbedre arbejdsmiljøforholdene.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket