Handlingsplan skal minimere antallet af ulykker

Et bredt udsnit af Folketingets partier er blevet enige om en handlingsplan, der skal minimere antallet af arbejdsulykker. 

7. november 2023

Der blev i 2022 anmeldt 46.500 arbejdsulykker, og 43 personer mistede livet, mens de udførte deres job. Det er alt for høje tal, er der bred enighed om i Folketinget.

De 3 regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, står med opbakning fra SF, Enhedslisten, Konservative, Radikale og Danmarksdemokraterne bag en arbejdsmiljøaftale og en pulje på 31,2 millioner kr. til en indsats mod arbejdsulykker.

Arbejdsmiljørådet var forinden kommet med en række anbefalinger til at understøtte målet om at forebygge arbejdsulykker fra nu af og frem til 2030.

Indsats i de hårdest ramte brancher

Med handlingsplanen nedsættes der en ekspertgruppe, som skal sikre ny viden om årsagerne til de alvorlige arbejdsulykker.

Samtidig sættes der også ind med en helhedsindsats i de hårdest ramte brancher, landbrug, skovbrug og fiskeri, transport af gods og bygge- og anlægsbranchen. Disse brancher tegner sig for over halvdelen af arbejdsulykkerne.

Derudover skal der udarbejdes vejledninger, redskaber og værktøjer til arbejdspladser inden for metal og maskiner, slagterier, politi, beredskab og fængsler samt vand, kloak og affald.