Klare bud på fleksibel tilbagetrækning

20. september 2017

Der var både et veloplagt panel og en sal fuld af veloplagte tilhørere, da Det Faglige Hus og Arbejdsgiverforeningen KA rykkede ind på Christiansborg med en konference om fleksibel tilbagetrækning.

 

1 minister, 2 organisationsformænd, 3 eksperter og 4 politiske ordførere.  Det var de 10 personer, som tilsammen tegnede det panel, der med engagement og iderigdom kom med hver deres bud på, hvordan man indfører fleksibel tilbagetrækning på arbejdsmarkedet.

Udfordringen er ikke af ny dato. Både erhvervsliv og politikere har i årevis advaret om mangel på arbejdskraft, og førstnævnte gruppe har efterlyst initiativer til at få ældre til at udsætte deres pension og blive et par ekstra år på arbejdsmarkedet.

Omvendt er både arbejdsgiverforeningen KA og ikke mindst en faglig organisation som Det Faglige Hus bevidst om, at der skal skabes et sikkerhedsnet under dem, der ikke kan arbejde på fuld kraft efter pensionsalderen, og at en del seniorer tilmed vil være slidt op, før de når så langt.

Foretrækker frivillige ordninger frem for lovgivning

Konferencen blev holdt i stemningsfyldte rammer i mødesalen i Proviantgården på Christiansborg. Her efterlyste landsformand Johnny Nim i sin velkomst konkret udspil fra især de LO-forbund, der i foråret fik regeringen til at droppe en forhøjelse af pensionsalderen fra de nuværende 68 år.

- Hvis ingen af os andre gør noget, er det nu en gang politikernes lod at træffe beslutninger for os. Beslutninger, der vil gælde for alle borgere og virksomheder over en kam. Jeg tror, at man kommer længst med frivillige løsninger.

- Når vi gør fleksibel tilbagetrækning til en del af vores overenskomst med KA, har vi mulighed for at tilgodese den enkelte lønmodtager, så han eller hun selv kan træffe et valg, der passer til vedkommendes situation, helbredsmæssigt, familiemæssigt og økonomisk, sagde han.

Råd og advarsler fra eksperterne

Ekspertpanelet bestående af lektor og arbejdsmarkedsforsker Mads Peter Klindt fra Aalborg Universitet, lektor i sundhedsfremme Eva Ladekjær Larsen, Syddansk Universitet og underdirektør Michael Teit Nielsen fra Ældre Sagen havde forberedt sig grundigt hjemmefra og kom med både konkrete forslag og advarsler.

Der var forslag om at oprette solidaritetsfonde til at understøtte kortuddannedes muligheder for tidligere gradvis pensionering, indførelse af en beskæftigelsesforsikring, som kan finansiere uddannelse af voksne lønmodtagere, der ønsker et sporskifte i arbejdslivet, tilbud om fortsat efteruddannelse samt et fælles ønske fra begge forskere om at fokusere meget mere på sundhed og godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads og give de ansatte bedre livskvalitet.

Fra Ældre Sagen foreslog man, at erhvervslivet laver en livsfasepolitik, som gælder for alle, fordi man på den måde mindsker risikoen for aldersdiskrimination og tager højde for den enkelte medarbejders livssituation.

Og så fik politikerne det sidste ord

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fremlagde regeringens planer om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, som blandt andet skal forebygge nedslidning og arbejdsskader, ligesom han præsenterede de godt 40 konferencedeltagere for skitserne til en ny aftale, der skal gøre det mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen.

Og så blev ordet ellers givet til et spørgelystent publikum og 4 af Folketingets beskæftigelsesordførere, Torsten Gejl, Alternativet, Bent Bøgsted, DF, Hans Andersen, V, og Laura Lindahl, LA. Alle Folketingets partier var inviteret. Nogle af de fraværende partier havde ikke mulighed for at komme, mens andre ikke ønskede at deltage.

Landsformand Johnny Nim er tilfreds med forløbet af konferencen:

- Vi fik en stribe input, sådan som vi håbede på. Nogle forslag er lige til at lægge på forhandlingsbordet, mens andre skal dyrkes lige mere. Men nu er processen i hvert fald sat i gang, siger Johnny Nim.

Se mere om overenskomsten mellem Det Faglige Hus og KA