Fyring pga. fødselsdepression koster arbejdsgiver en kvart million i godtgørelse

Irena Dukic overdrog som følge af en fødselsdepression efter små 4 ugers barselsorlov en del af sin øremærkede barselsorlov til manden, så han kunne passe deres lille datter. Et halvt år senere blev Irena fyret på grund af et for højt sygefravær. Men den går ikke. Den særlige beskyttelse til gravide gælder også for Irena – og potentielt lang tid efter, at barselsorloven ellers skulle have været afsluttet.

Foto: Adobe Stock og advokat (L) Morten Skov Tornbo.

33-årige Irena Dukic og Det Faglige Hus har sat en ny milepæl for gravide og barslendes ret til en særlig beskyttelse på arbejdsmarkedet.

Østre Landsret har med en principiel dom den 26. februar 2021 afgjort, at hendes arbejdsgiver brød Ligebehandlingsloven, da de fyrede hende for sygefravær som følge af en fødselsdepression.

Faren fik overdraget barsel pga. morens fødselsdepression

”Jeg havde en depression og var syg, da vi havde fået vores første barn, og dengang trådte mine forældre til og hjalp med at passe barnet og klare meget af det praktiske i hjemmet.

Jeg fik det også dårligt, efter at jeg havde født vores andet barn og fik også denne gang medicin mod min depression. Da sundhedsplejersken bemærkede min tilstand, nævnte hun, at der var mulighed for at overdrage resten af den øremærkede barselsorlov til min mand, så han kunne han være herhjemme og tage sig af vores lille, nye datter,” fortæller Irena.

De første 14 uger af barselsorloven er øremærket til moren, men i Barselslovens § 7, stk. 2 åbnes der for, at faderen eller medmoderen kan indtræde i moderens ret til fravær, hvis moderen dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet.

Fyret pga. højt sygefravær

Overdragelsen af Irenas barselsorlov fandt sted fra den 29. november 2016, og da Irena ikke længere havde barselsorlov, var der efter arbejdsgiverens mening tale om ”almindeligt” sygefravær. I juni 2017 havde Irena derfor haft et så højt sygefravær, at hun blev fyret fra sit job i kundecenteret i en transportvirksomhed.

I Det Faglige Hus reagerede vi mod opsigelsen, fordi vi vurderede, at den var i strid med såvel Ligebehandlingsloven som den bagvedliggende EU-ret, herunder EU’s graviditetsdirektiv. Men arbejdsgiveren stod fast og blev bakket op af Dansk Industri.

Sagen blev rejst ved Retten i Glostrup, der dog vurderede, at den var så principiel, at den skulle henvises til 1. instansprøvelse i Østre Landsret.

Her fik advokat i Det Faglige Hus, Morten Skov Tornbo, medhold i, at Irena fortsat beskyttes af Ligebehandlingsloven, selv om hun benytter muligheden for at overdrage en del af sin barselsorlov til sin mand i medfør af Barselslovens §7, stk. 2.

”Derudover er dommen også et eksempel på, at den særlige beskyttelse kan gælde i en længere periode efter, at barselsorlovsperioden er slut, hvilket særligt må gælde i en situation, hvor opsigelsen sker som følge af sygefravær, der skyldes en fødselsdepression,” siger Morten Skov Tornbo.

Godtgørelse på næsten en kvart million

Sagen har haft en høj pris for Irena, der blev skilt under forløbet.

”Det var jo også hårdt for min mand med det, der skete hjemme hos os, og da jeg blev fyret, og økonomien haltede, blev det hele fuldstændig uoverskueligt for os begge to. Men vi har et godt forhold til hinanden i dag, og pigerne på 4 og 6 år har det godt.

Selv har jeg også fået det bedre. Jeg har de sidste 3 år arbejdet på kontor som materialekonsulent og med bogholderi, men nu er jeg begyndt i skole for at få en ’rigtig’ kontoruddannelse,” fortæller hun.

Irena Dukic blev i landsretten tilkendt en godtgørelse på næsten en kvart million kr.

”Men for mig har det vigtigste været at få en dom, som sikrer, at også andre nybagte mødre i samme situation i fremtiden tør at gøre brug af retten til at overdrage barselsorlov til deres mænd. At de prioriterer familien og børnene, uden at de risikerer at blive fyret for det,” siger hun.

Læs flere historier

Læs flere historier, hvor vores medlemmer fortæller, om den hjælp de har fået.