Brians arbejdsgiver måtte betale 35.000 kr. i godtgørelse

Brian Sørensen var glad for sit arbejde i byggebranchen, da han pludselig blev fyret. Opsigelsen viste sig dog at være usaglig, og han fik heller ikke det korrekte varsel på 5 uger. Sagen resulterede i et forlig, hvor Brians tidligere arbejdsgiver måtte betale 35.000 kr. til Brian.

Foto: Brian Sørensen 

Brian tog ansvar for virksomhedens projekter, og arbejdsgiveren gav også udtryk for, at han var tilfreds med hans indsats.

En dag får Brian dog til sin overraskelse besked på at tage hjem og tænke over, om han vil fortsætte i firmaet, uden at han får at vide, hvad han har gjort galt.

Chefen undgår Brian

Dagen efter ringer Brian til sin chef og beder om en samtale, inden han skal starte på arbejdet igen. De bliver enige om at holde et møde, men aftaler ikke et tidspunkt.

Da Brian møder på arbejde igen, undgår chefen at tale med ham. Chefen virker meget travl, og Brian vil ikke presse ham til en snak. Den dag bliver Brian en time ekstra på arbejdet for at støbe en væg færdig sammen med en kollega.

Efter et par dage får Brian en skriftlig opsigelse, selvom han endnu ikke har holdt et møde med chefen. Opsigelsen er begrundet i samarbejdsvanskeligheder, men da Brian ikke tidligere har oplevet nogle samarbejdsproblemer eller fået en advarsel for det, kontakter han sin fagforening, der er Det Faglige Hus.

Ingen påtaler om samarbejdsproblemer

Det Faglige Hus kontakter arbejdsgiveren om opsigelsen og får blot bekræftet, at virksomheden ikke har forsøgt at klarlægge og løse eventuelle problemer, og at der ikke var nogen advarsler eller påtaler om samarbejdsproblemer. Brian har derfor ikke haft nogen mulighed for at rette op på det.

Brian og Det Faglige Hus vælger derefter at gøre krav på bl.a. godtgørelse for usaglig afskedigelse og erstatning for løn i hans opsigelsesperiode, som er på 5 uger, da Brian har været ansat i 3 år. Sagen ender i et forlig, hvor Brian får 35.000 kr. af sin tidligere arbejdsgiver.

”Det var rigtig irriterende at skulle igennem sådan en sag, men set i bakspejlet gik det utroligt nemt. Jeg følte, at jeg var i trygge hænder hos Det Faglige Hus, og Raji, som var advokat på sagen, var hurtig til at besvare mine spørgsmål og orientere mig, når der var noget nyt,” fortæller Brian, som hurtigt fandt et nyt arbejde. Han tilføjer: ”I sådan en situation er man virkelig glad for at være i en fagforening.”

Opsagt uden advarsel

Advokat Raji Kiruba, som havde sagen i Det Faglige Hus forklarer: ”Opsigelsen var usaglig, fordi Brian ikke fik en advarsel. Det er arbejdsgiverens ansvar tydeligt at gøre opmærksom på, at noget vil få ansættelsesretlige konsekvenser. Brian blev derimod bare sendt hjem, uden at han helt forstod hvorfor, og det er ikke i orden.”

”Det er vigtigt, at du er opmærksom på, om det er en advarsel du får, og at du forstår advarslen og gør det, som din arbejdsgiver beder dig om. Hvis du bliver opsagt uden at have fået en advarsel, skal du kontakte os,” siger advokat Raji Kiruba.

Er du i tvivl, om din opsigelse er saglig, kan du kontakte Faglig hotline på tlf. 7610 9304.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket